4.3.8 – Ouderlingen

Degenen die de kerken regeren, heb ik tot nog toe zonder onderscheid ‘opzieners’, ‘ouderlingen’, ‘herders’ en ‘dienaren’ genoemd. Dat heb ik gedaan volgens de gewoonte van de Schrift. Die gebruikt deze benamingen door elkaar. Want de Schrift kent de benaming ‘opziener’ toe aan ieder die het Woord bedient.

Bijvoorbeeld, als Paulus Titus bevolen heeft in alle steden ouderlingen aan te stellen, voegt hij daar onmiddellijk aan toe: ‘Want op een opziener mag niets aan te merken zijn …’ Titus 1:5-7 Ergens anders groet hij meerdere opzieners in één kerk. Filippenzen 1:1 En in Handelingen 20 wordt verteld dat hij de ‘ouderlingen’ van Efeze bij elkaar riep, Handelingen 20:17 maar in zijn toespraak noemt hij die zelf ‘opzieners’. Handelingen 20:28

Nu moeten we erop letten dat ik tot nu toe alleen nog maar de taken genoemd heb die te maken hebben met de bediening van het Woord. In Efeziërs 4, het hoofdstuk dat ik heb geciteerd, noemt Paulus ook geen andere taken. Efeziërs 4:11 Maar in de brief aan de Romeinen en in de eerste brief aan de Korinthiërs noemt hij wel andere taken. Bijvoorbeeld: wonderen doen, genezen, uitleggen, regeren en zorgen voor de armen. Romeinen 12:7-8; 1 Korinthiërs 12:28 Van die taken laat ik de taken weg die tijdelijk geweest zijn. Maar er zijn er twee die permanent zijn: regeren en zorgen voor de armen.

Degenen die regeerden, waren volgens mij ouderen die uit het volk gekozen werden om samen met de opzieners toezicht te houden op de levenswandel en de tucht uit te oefenen. Wat Paulus zegt, kun je immers niet anders uitleggen: ‘Wie leiding geeft, moet dat ijverig doen.’ Romeinen 12:8 Vanaf het begin heeft dus elke kerk haar kerkenraad gehad, gekozen uit vrome, serieuze en heilige mannen. Bij hen berustte de rechtspraak om gebreken te corrigeren. Maar daar zal ik het later over hebben.

Nu was deze orde niet alleen voor die tijd. Dat blijkt uit onze eigen ervaring. Ook de regeertaak is dus voor alle tijden nodig.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.