4.3.7 – Herders zijn gebonden aan hun eigen kerk

0
264

Als ik elke herder zijn eigen kerk toeken, ontken ik ondertussen niet dat wie aan één kerk verbonden is, ook andere kerken kan helpen. Bijvoorbeeld als daar onrust ontstaat waardoor het nodig is dat hij daar aanwezig is, of als hem om advies gevraagd wordt over een onduidelijke kwestie. Maar om in de kerk de vrede te bewaren, is het nodig dat aan elke herder wordt voorgeschreven wat hem te doen staat. Zo voorkom je dat ze allemaal door elkaar schreeuwen en zonder daartoe geroepen te zijn overal heen lopen, of domweg op dezelfde plek samenstromen. Bovendien mogen ze, als ze zich drukker maken om hun eigen gemak dan om de opbouw van de kerk, de kerken niet zomaar in de steek laten als ze daar zin in hebben. Daarom moet deze verdeling zoveel mogelijk door iedereen gerespecteerd worden. Dan is iedereen tevreden met zijn eigen grenzen en dringt niemand het gebied van een ander binnen.

Dit is ook niet door mensen uitgevonden, maar door God zelf zo ingesteld. Want we lezen dat Paulus en Barnabas in alle kerken in Lystra, Antiochië en Ikonium ouderlingen uitgekozen hebben. Handelingen 14:22-23 En Paulus zelf beveelt Titus om in alle steden ouderlingen aan te stellen. Titus 1:5 En ergens anders noemt hij de opzieners van de Filippenzen Filippenzen 1:1 en weer ergens anders Archippus, de opziener van de Kolossenzen. Kolossenzen 4:17 Bovendien hebben we bij Lucas een beroemde preek van hem voor de ouderlingen van de kerk in Efeze. Handelingen 20:18

Dus ieder die het bestuur en de zorg van één kerk op zich genomen heeft, moet weten dat hij gebonden is aan deze norm van Gods roeping. Hij is niet, zoals juristen zeggen, als een horige gebonden aan een stuk land, als het ware als slaaf daaraan vastgeketend, zodat hij geen voet kan verzetten, zelfs al is het nodig voor het algemeen nut. Als het maar ordelijk gebeurd. Maar als je naar één plaats geroepen bent, moet je niet zelf aan verhuizing denken en niet proberen jezelf te bevrijden omdat je denkt dat je het dan gemakkelijker krijgt. Bovendien, als het nuttig is dat je naar een andere plaats gaat, moet je dat niet op eigen gezag doen, maar wachten tot het officieel geregeld is.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in