4.3.2 – Het belang van een kerkregering door mensen

0
122

Met deze woorden laat Paulus zien dat de dienst van mensen die God gebruikt bij het besturen van de kerk, de belangrijkste zenuw is waardoor de gelovigen in één lichaam met elkaar verbonden zijn. Verder wijst hij erop dat de kerk alleen ongeschonden bewaard kan blijven, als ze geholpen wordt door deze hulpmiddelen. Het heeft de Heer behaagd om daar haar behoud in te leggen.

Paulus zegt: ‘Christus is opgevaren omhoog om alle dingen te vervullen.’ En dit is de manier waarop alle dingen vervuld worden: door middel van de dienaren aan wie Hij deze taak heeft opgelegd en aan wie Hij de genade verleend heeft om deze te taak uit te voeren, deelt Hij zijn gaven uit aan de kerk. Zo verdeelt Hij ze. En zo laat Hij als het ware zien dat Hij zelf aanwezig is. In deze instelling openbaart Hij de kracht van zijn Geest, zodat die niet zinloos of tevergeefs zou zijn. Zo worden de heiligen vernieuwd. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Zo groeien wij door alles op in Hem, het hoofd, en groeien we aan elkaar vast. Zo worden we allemaal gebracht tot de eenheid van Christus. Als de profetie onder ons floreert. Als we de apostelen ontvangen. Als we de leer die aan ons wordt uitgedeeld, niet afwijzen.

Dus ieder die deze orde, waar ik het over heb, en deze manier van regeren probeert te vernietigen of te bagatelliseren als minder nodig, is uit op het ruïneren of beter het omverhalen en vernietigen van de kerk. Immers, voor het koesteren en in stand houden van het tegenwoordige leven zijn het licht en de warmte van de zon of eten en drinken minder onmisbaar dan de taak van apostel en herder voor het bewaren van de kerk op aarde.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in