4.3.13 – God zelf koos de apostelen uit

0
284

Het derde punt van mijn onderverdeling was de vraag door wie de dienaren gekozen moeten worden. Hiervoor kunnen we geen vaste regel afleiden uit de aanstelling van de apostelen. Want daarbij ging er het een en ander anders dan bij de gewone roeping van de overige dienaren. Het apostelschap was een buitengewone bediening. Daarom moesten degenen die die bediening zouden vervullen, geroepen en aangesteld worden door de stem van de Heer zelf. Zo zou hun taak onderscheiden worden met een extra opvallend teken. Zij hebben hun taak dus niet op zich genomen omdat mensen hen hadden uitgekozen. Nee, alleen op het bevel van God en Christus!

Dat is de reden waarom de apostelen, als ze iemand anders willen aanstellen in plaats van Judas, niet met zekerheid één persoon durven noemen. Nee, ze zetten er twee in het midden, om de Heer door middel van het lot duidelijk te laten maken wie van hen beiden Hij als opvolger wil. Handelingen 1:23-26

In die betekenis moeten we het ook opvatten als Paulus zegt dat hij niet door mensen of via mensen als apostel is gekozen, maar door Christus en door God de Vader. Galaten 1:1 Het eerste, dat hij niet door mensen was uitgekozen, deelde hij met alle vrome dienaren van het Woord. Immers, niemand kan deze bediening uitvoeren zoals het hoort, als hij niet door God geroepen is. Maar het tweede, dat hij niet via mensen was uitgekozen, was iets speciaals dat alleen voor hem gold. Dus als hij zich daarop laat voorstaan, dan laat hij zich er niet alleen op voorstaan dat hij heeft wat een echte en wettige herder hoort te hebben. Nee, hij wijst ook op de kenmerken van zijn apostelschap.

Want er waren onder de Galaten mensen die zijn gezag probeerden te ondermijnen. Zij maakten van hem gewoon een van de leerlingen, uitgekozen door de belangrijkste apostelen. Hij wist dat er zulke hinderlagen gelegd werden tegen de waardigheid van zijn prediking. Om die ongeschonden te handhaven, vond hij het nodig om te laten zien dat hij in geen enkel opzicht lager stond dan de andere apostelen. Daarom bewijst hij dat hij niet door het oordeel van mensen, als een gewone opziener, uitgekozen is, maar door de mond en door een duidelijke uitspraak van de Heer zelf.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in