4.20.31 – Lagere overheden hebben de plicht het volk te beschermen tegen slechte overheden

0
367

De ene categorie handelde dus in de volle overtuiging dat ze juist deden en de andere categorie handelde, zoals ik zei, uit een andere opvatting. Maar hoe je ook over die daden van mensen oordeelt, in beide categorieën voerde de Heer zijn werk uit. Hij brak de bloedige scepters van brutale koningen en onderwierp ondraaglijke tirannieën. De vorsten mogen schrikken als ze dat horen!

Ondertussen moeten wij goed oppassen dat we niet het gezag van overheden minachten of schenden. Dat gezag is vol eerbiedwaardige majesteit en God heeft het met heel ernstige geboden bevestigd. Zelfs al berust dat gezag bij mensen die het helemaal niet waard zijn en die het met hun slechtheid besmeuren zoveel ze kunnen. Immers, ook al is de wraak van de Heer de straf voor teugelloze tirannie, daarom mogen wij nog niet meteen denken dat die wraak óns is opgedragen.

Ik heb het nu steeds over privé-personen. Want stel dat er overheidspersonen zijn aangesteld vanuit het volk om de willekeur van koningen te bedwingen. Bijvoorbeeld zoals in het verleden de eforen die tegenover de koningen van Sparta stonden, of de volkstribunen tegenover de Romeinse consuls, of de demarchen tegenover de raad van Athene. Misschien is dat de macht die in de tegenwoordige situatie in elk koninkrijk berust bij de drie standen, als ze hun belangrijkste vergaderingen houden. Ik wil hun absoluut niet verbieden om in overeenstemming met hun plicht de razende bandeloosheid van koningen te bestrijden. Sterker nog, als ze het door de vingers zien als koningen met gewelddadig optreden het arme volk kwellen, is hun gehuichel dat ze het niet zien volgens mij niet vrij van misdadige ontrouw. Want met zulk bedrog verraden ze de vrijheid van het volk, terwijl ze weten dat God bepaald heeft dat ze die moeten beschermen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in