4.20.21 – Paulus veroordeelt niet alle processen

0
259

Vaak werpt men tegen dat Paulus processen in het algemeen veroordeelt. Maar ook dat is niet waar. Uit zijn woorden kun je gemakkelijk opmaken dat er in de kerk van Korinthe een onbeheerste neiging bestond om te procederen. Zo sterk zelfs, dat ze het evangelie van Christus en heel de godsdienst die ze beleden, blootstelden aan spot en laster van goddelozen. Paulus berispt hen in de eerste plaats omdat ze met het gebrek aan zelfbeheersing in hun ruzies het evangelie bespottelijk maken voor ongelovigen. En in de tweede plaats omdat ze op die manier ruzie maakten als broeders onder elkaar. Want ze waren absoluut niet bereid om onrecht te verdragen. Nee, ze loerden begerig op elkaars bezit, ze tergden en schaadden elkaar. Paulus bestrijdt dus die dwaze zucht tot procederen, niet het procederen op zich. 1 Korinthiërs 6:1-8

Maar hij noemt het helemaal fout en zwak van hen dat ze niet liever schade leden in hun bezit, dan dat ze hun best deden, zelfs tot rechtszaken aan toe, om hun bezit te behouden. Want door elke vorm van schade lieten ze zich zo gemakkelijk in beroering brengen, dat ze om de kleinste redenen naar de rechtbank liepen om te procederen. Daarom zegt hij dat daaruit bleek dat ze te driftig waren en te weinig geduld met elkaar hadden.

Natuurlijk horen christenen ernaar te streven dat ze altijd liever afstand doen van hun recht dan dat ze naar de rechtbank lopen. Want daar kun je nauwelijks vandaan komen zonder dat je nog meer in beroering raakt en de haat tegenover je broeders nog verder is aangewakkerd. Maar als je ziet dat je zonder schade voor de liefde je bezit kunt beschermen en het je groot nadeel zou opleveren als je het zou verliezen, dan zondig je niet tegen Paulus’ uitspraak als je dat doet.

Kortom, zoals ik in het begin gezegd heb, liefde zal ieder het beste advies geven. En ik beschouw alle rechtszaken waar je aan begint zonder liefde en die de grenzen van de liefde te buiten gaan als onrechtvaardig en goddeloos. Dat staat voor mij buiten kijf.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in