4.20.19 – Geen wraakzucht

Degenen die simpelweg alle rechtszaken veroordelen, moeten beseffen dat ze daarmee tegelijk ook Gods heilige bepaling afwijzen en een gave die hoort bij de categorie gaven die voor reine mensen rein kunnen zijn. Titus 1:15 Of willen ze soms Paulus beschuldigen van een misdaad? Hij weerlegde de beschuldigingen van zijn aanklagers en legde uit hoe listig en sluw ze waren. Handelingen 24:12 En hij claimde voor zichzelf het privilege dat het Romeinse burgerschap hem gaf. Handelingen 22:1 Toen het nodig was, beriep hij zich voor de onrechtvaardige stadhouder op de rechterstoel van de keizer. Handelingen 25:10-11

Dit is niet in strijd met het feit dat het voor alle christenen verboden is om te verlangen naar wraak. Ook ik wil dat verlangen ver verwijderd houden van christelijke rechtszalen. Mattheüs 5:39; Deuteronomium 32:35; Romeinen 12:19; Leviticus 19:18 Want bij een civiele zaak volg je alleen de juiste weg als je je zaak ondubbelhartig voorlegt aan de rechter, als een door de staat aangestelde beschermer, volledig zonder kwaad met kwaad te willen vergelden. Romeinen 12:17 Want dat zou verlangen naar wraak zijn. Of als er een aanklacht wordt ingediend voor een zaak waar de doodstraf op staat, of een andere ernstige zaak, dan wil ik dat de aanklager iemand is die op de zitting verschijnt zonder dat hij bevangen is door verlangen naar wraak of gekwetst door persoonlijk onrecht. Zijn enige bedoeling moet zijn de pogingen te verijdelen van een gevaarlijk man, zodat de staat er niet door geschaad wordt. Als je het verlangen naar wraak wegneemt, zondig je niet tegen het gebod dat christenen wraak verbiedt.

‘Maar,’ zullen sommigen zeggen, ‘hun wordt niet alleen verboden uit te zijn naar wraak, maar ook geboden hulp te verwachten van de Heer. Hij belooft dat Hij verdrukten en verslagenen zal helpen om hen te wreken. Romeinen 12:19 Maar als je voor jezelf of voor anderen hulp vraagt aan de overheid, wacht je niet meer op de wraak van deze hemelse beschermer.’ Dat is echt niet zo! Je moet immers bedenken dat straf door de overheid niet van een mens komt, maar van God. Hij legt die straf op en voert die uit door middel van de bediening door een mens, voor ons welzijn. Dat zegt Paulus. Romeinen 13:4

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.