4.20.17 – Christenen en de overheid

0
484

Nu blijft het laatste punt nog over: wat heeft de algemene gemeenschap van christenen aan wetten, rechtspraak en overheden? Deze vraag hangt samen met een andere vraag: hoeveel eerbied zijn privé-personen verschuldigd aan overheden en hoever moet hun gehoorzaamheid gaan?

Velen denken dat de overheidstaak onder christenen overbodig is, dat ze er niet op een vrome manier een beroep op kunnen doen voor hulp, omdat het voor christenen verboden is te straffen, voor een rechtbank te dagen en processen te voeren. Maar integendeel, Paulus verklaart duidelijk dat de overheid Gods dienares is om ons goed te doen. Romeinen 13:4 Dat betekent volgens mij dat God het zo bepaald heeft dat wij door de macht en bescherming van de overheid verdedigd worden tegen de slechtheid en onrechtvaardige behandelingen van misdadige mensen en zo een onbezorgd en veilig leven kunnen leiden. 1 Timotheüs 2:2 Maar als het ons niet was toegestaan om van zo’n zegen gebruik te maken, zou God ons die voor niets gegeven hebben om ons te beschermen. Daaruit blijkt duidelijk dat we er een beroep op mogen doen voor hulp en ons ertoe mogen wenden zonder dat onze vroomheid daardoor geschonden wordt.

Echter, ik moet het nu hebben over twee categorieën mensen. Er zijn er heel veel die zo graag een proces voeren dat ze voor zichzelf nooit rust hebben als ze niet met anderen in conflict zijn. Hun processen zelf voeren ze met een bittere, dodelijke haat en een razende begeerte om zich te wreken en schade te berokkenen. En ze gaan ermee door met een onverzoenlijke koppigheid, totdat ze hun tegenstander geruïneerd hebben. Maar je moet ondertussen niet denken dat ze iets verkeerds doen. Daarom dekken ze hun slechtheid toe met deze dekmantel: ze maken gebruik van het recht. Maar ook al is het toegestaan een proces te voeren tegen je broeder, daarom mag je hem nog niet meteen haten, met een razende begeerte om hem schade te berokkenen op hem aanvallen en hem meedogenloos vervolgen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in