4.20.13 – Belastingen

0
347

Ten slotte wil ik ook nog toevoegen dat belastingen en heffingen legitieme inkomsten zijn voor vorsten. Maar dan moeten ze die wel vooral gebruiken voor het dragen van de algemene lasten van hun taak. Toch mogen ze die ook besteden voor de luister van hun huis en gezin. Want die hangt in zekere zin samen met de waardigheid van hun regering. Zo zien we dat David, Hizkia, Josia, Josafat en andere heilige koningen en ook Jozef en Daniël royaal leefden op kosten van de staat, in overeenstemming met hun positie, zonder dat dat hun vroomheid schond. En zo lezen we ook bij Ezechiël dat aan de koningen een heel grote oppervlakte aan land werd toegekend. Ezechiël 48:21 Weliswaar tekent hij daar het geestelijke rijk van Christus. Maar hij gebruikt toch een wettig koninkrijk van mensen als voorbeeld.

Maar de vorsten zelf moeten op hun beurt beseffen dat hun inkomsten eigenlijk geen persoonlijke schatten zijn, maar schatten van heel het volk. Dat verklaart Paulus. Romeinen 13:6 Ze kunnen die niet verkwisten zonder dat ze duidelijk onrecht doen. Beter nog: die inkomsten zijn eigenlijk het bloed van het volk en het is heel inhumaan om dat niet te sparen. Vorsten moeten bedenken dat hun belastingen, accijnzen en andere soorten heffingen alleen maar hulpmiddelen zijn voor wat nodig is in het algemeen belang en dat het tirannieke roofzucht is om het arme volk daar zonder reden mee te belasten.

Al deze overwegingen moedigen vorsten niet aan tot verkwistende uitgaven. Het is natuurlijk ook niet nodig om hun begeerten nog verder aan te wakkeren. Die branden uit zichzelf al sterker dan gepast is. Maar het is heel belangrijk dat ze alles wat ze ondernemen, ondernemen met een schoon geweten voor God. Daarom moeten ze leren wat hun is toegestaan, om te voorkomen dat ze door een goddeloos zelfvertrouwen God gaan minachten. En ook voor privé-personen is deze leer niet overbodig. Want ze mogen zichzelf niet toestaan allerlei uitgaven van vorsten onnadenkend en brutaal te veroordelen, ook al geven die meer uit dan gewone burgers.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in