4.2.7 – De roomse kerk vergeleken met het afvallige Israël

0
234

Maar hoe we alle kerken moeten beschouwen die onderworpen zijn aan de tirannie van die roomse afgod, zal nog duidelijker blijken als we die kerken vergelijken met de oude Israëlitische kerk, zoals de profeten die tekenden.

De echte kerk bestond bij de Judeeërs en Israëlieten toen zolang ze bleven bij de wetten van het verbond: zolang ze, doordat God het hun gaf, vasthielden aan de dingen waaruit de kerk bestaat. Ze hadden in de wet de leer van de waarheid en de bediening daarvan was de taak van de priesters en de profeten. Door het teken van de besnijdenis werden ze in het verbond ingelijfd. Door de andere sacramenten werden ze getraind, zodat hun geloof versterkt werd. Ongetwijfeld waren op hun gemeenschap de eretitels van toepassing waarmee de Heer de kerk eerde.

Maar later, toen ze de wet van de Heer in de steek lieten en wegzonken in afgoderij en bijgeloof, verloren ze dat voorrecht voor een deel. Want wie zou de titel ‘kerk’ durven ontnemen aan degenen aan wie God de prediking van zijn Woord en het onderhouden van de mysteries toevertrouwd heeft? Aan de andere kant, wie zou zonder enig voorbehoud een vergadering ‘kerk’ durven noemen waar Gods Woord openlijk en ongestraft met voeten getreden wordt en waar zijn bediening, de hoofdzenuw, ja de ziel van de kerk, wordt geruïneerd?

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in