4.2.4 – De roomse kerk is niet gefundeerd op Gods Woord

0
277

Tegenwoordig kwellen de roomsen ons op deze manier. Zij maken de leken bang met de naam ‘kerk’, ook al zijn ze zelf Christus’ doodsvijanden. Ze gebruiken de tempel, het priesterschap en de rest van dat soort maskers als voorwendsel. Maar toch moeten we ons er door die loze schittering die de ogen van eenvoudigen treft, absoluut niet toe laten overhalen om aan te nemen dat waar Gods Woord niet aanwezig is, een kerk is.

Want dit is het blijvende kenmerk waarmee onze Heer de zijnen getekend heeft: ‘Wie uit de waarheid is,’ zegt Hij, ‘luistert naar mijn stem.’ Johannes 18:37 En: ‘Ik ben de goede herder en Ik ken mijn schapen en de mijnen kennen Mij.’ Johannes 10:14 ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken hen en zij volgen Mij.’ Johannes 10:27 En kort daarvoor had Hij gezegd: ‘De schapen volgen hun herder, want ze kennen zijn stem. Een vreemdeling volgen ze niet, want ze kennen de stem van de vreemdeling niet.’ Johannes 10:4-5 Wat is het dan bewust dom als we zoeken naar de kerk. Christus heeft de kerk immers voorzien van een ondubbelzinnig kenmerk. Overal waar je dat kenmerk ziet, laat het onmiskenbaar zien dat daar een kerk is. Maar waar dat kenmerk niet is, blijft niets over dat een juiste aanduiding van de kerk zou kunnen geven. Want Paulus leert niet dat de kerk gefundeerd is op het oordeel van mensen of op priesterschappen, maar op de leer van de apostelen en de profeten. Efeziërs 2:20

Sterker nog, Jeruzalem moet juist van Babel en Christus’ kerk van de samenzwering van Satan onderscheiden worden door dit onderscheid, waarmee Christus hen van elkaar onderscheiden heeft, toen Hij zei: ‘Wie uit God is, luistert naar Gods woorden. Dus jullie luisteren niet, omdat jullie niet uit God zijn.’ Johannes 8:47 Kortom, waar de kerk is, is het rijk van Christus. En Hij regeert alleen door zijn Woord. Kan het dan voor iemand twijfelachtig zijn dat het een leugen is als het wordt voorgesteld alsof Christus’ rijk kan bestaan zonder zijn scepter, oftewel zijn heilig Woord?

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in