4.19.6 – Onterecht beroep op de apostelen

0
263

Inderdaad verdedigen de roomsen zich met het voorbeeld van de apostelen. Volgens hen deden die niets zonder reden. Dat is natuurlijk ook zo. En ik zou het hun niet kwalijk nemen als ze zouden aantonen dat ze de apostelen imiteren. Maar wat deden de apostelen?

Lucas vertelt in Handelingen dat de apostelen die in Jeruzalem waren Petrus en Johannes naar Samaria stuurden, toen ze hoorden dat men daar Gods Woord had aangenomen. En dat ze voor de Samaritanen baden, zodat ze de Heilige Geest kregen. Want die was nog niet op hen gekomen. Ze waren alleen nog maar gedoopt in de naam van Jezus. Lucas vertelt dat ze eerst baden en toen de Samaritanen de handen oplegden. Door die handoplegging kregen zij de Heilige Geest. Handelingen 8:14-17 Die handoplegging noemt hij nog enkele keren. Handelingen 6:6; 13:3; 19:6

Ik hoor wat de apostelen deden: ze voerden hun bediening trouw uit. De Heer wilde dat die zichtbare en wonderlijke gaven van de Heilige Geest, die Hij in die tijd op zijn volk uitstortte, door de apostelen bediend werden door middel van handoplegging. Maar ik denk dat in deze handoplegging geen dieper mysterie ligt. Nee, ik leg het zo uit dat ze zo’n ritueel gebruikten om door middel van dat gebaar duidelijk te maken dat ze degene die ze de handen oplegden bij God aanbevalen en als het ware aan Hem aanboden. Als deze bediening, die de apostelen toen uitvoerden, ook nu nog in de kerk bestond, dan zou ook de handoplegging bewaard horen te blijven. Maar deze gave wordt nu niet meer geschonken. Dus wat heeft handoplegging dan nog voor nut?

Natuurlijk, de Heilige Geest is nog steeds bij Gods volk. Want zonder zijn leiding en besturing kan Gods kerk niet bestaan. We hebben immers een eeuwige en voor altijd geldige belofte waarmee Christus degenen die dorst hebben naar zich toe roept om ze levend water te laten drinken. Johannes 7:37 Maar die wonderlijke krachten en openlijke effecten zijn voorbij. Die hoefden slechts een bepaalde tijd te duren. Want toen de prediking van het evangelie en het koninkrijk van Christus nog nieuw waren, moesten ze door nooit gehoorde en ongewone wonderen glorierijk en groot gemaakt worden. Maar toen de Heer daarmee ophield, heeft Hij zijn kerk niet meteen in de steek gelaten. Nee, Hij heeft geleerd dat de glorie van zijn koninkrijk en de waardigheid van zijn Woord voldoende duidelijk geopenbaard waren.

Dus in welk opzicht kunnen deze toneelspelers zeggen dat ze de apostelen imiteren? De handoplegging moest ervoor zorgen dat de kracht van de Heilige Geest zich meteen duidelijk manifesteerde. Maar dat krijgen zij niet voor elkaar. Waarom beroepen ze zich dan op die handoplegging? We lezen wel dat de apostelen daar gebruik van maakten. Maar met een heel ander doel!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in