4.19.5 – Roomse verzinsels

0
217

Maar in een latere tijd, toen dit al haast vergeten was, heeft men een of andere verzonnen bevestiging – ‘confirmatie’ of ‘vormsel’ – ingesteld als een sacrament van God. Men verzon dat de kracht van het vormsel eruit bestond dat de Heilige Geest, die bij de doop gegeven was voor onschuldigheid, nu geschonken werd om de genade te laten toenemen. En dat degenen die in de doop opnieuw geboren waren om te leven, nu versterkt werden voor de strijd. Dit vormsel wordt uitgevoerd door te zalven en met deze formule: ‘Ik teken je met het teken van het heilige kruis en versterk je met de zalving van de redding, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’

Dat is allemaal mooi en aantrekkelijk. Maar waar is er een woord van God dat hier de aanwezigheid van de Heilige Geest belooft? Mijn tegenstanders kunnen nog geen punt of komma aanvoeren. Dus op basis waarvan willen ze ons dan bewijzen dat hun zalving een instrument is van de Heilige Geest? We zien daar olie, een dik en vettig vocht. Verder niets. Augustinus zegt: ‘Als het Woord bij het teken komt, wordt het een sacrament.’ Dus zeg ik: kom maar op met zo’n woord, als ze willen dat we in olie iets anders zien dan olie.

Ze horen te erkennen dat ze dienaren zijn die sacramenten moeten uitdelen. Als ze dat zouden erkennen, hoefden we niet langer te discussiëren. De eerste regel voor een dienaar is dat hij niets doet zonder bevel. Nou, kom maar op met een bevel voor deze bediening! Dan zal ik geen woord meer zeggen. Als ze geen bevel hebben, kunnen ze hun heiligschennende brutaliteit niet verontschuldigen.

Daarom vroeg de Heer aan de farizeeën of de doop van Johannes de Doper afkomstig was uit de hemel of van mensen. Als ze geantwoord hadden: ‘Van mensen,’ dan had Christus kunnen zeggen dat die doop zonder betekenis en nutteloos was. Als ze geantwoord hadden: ‘Uit de hemel,’ dan hadden ze niet anders gekund dan de leer van Johannes erkennen. Dus om Johannes niet te veel te beledigen, durfden ze niet zeggen dat zijn doop van mensen afkomstig was. Mattheüs 21:25-27 Kortom, als het vormsel afkomstig is van mensen, is daarmee bewezen dat het zonder betekenis en nutteloos is. Als ze ons ervan willen overtuigen dat het afkomstig is uit de hemel, moeten ze dat bewijzen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in