4.19.31 – Handoplegging

0
68

Dit is, als God het wil, een heilige olie die een onuitwisbaar merkteken inprent. Alsof je olie niet met zand of zout of desnoods met zeep, als de olie extra kleverig is, kunt afwassen! Maar, zeggen mijn tegenstanders, dat merkteken is geestelijk. Wat heeft olie met de ziel te maken? Zijn ze soms vergeten wat ze uit Augustinus halen? Als het woord wordt weggenomen van het water, blijft er alleen maar water over. Maar door het woord wordt water een sacrament. Welk woord kunnen ze laten zien bij hun olie? Soms wat Mozes bevolen werd bij het zalven van de zonen van Aäron?1 Maar hij krijgt daar ook bevel over de kleding, de efod, de tulband en de kroon van de heiligheid waarmee Aäron getooid moest worden en over de kleding, gordels en hoofddoeken waarmee zijn zonen gekleed moesten worden. Er wordt bevel gegeven dat er een kalf geslacht moest worden, dat het vet ervan verbrand moest worden, dat er rammen in stukken gehouwen en verbrand moesten worden, dat de oorlellen van Aäron en zijn zonen en de priesterkleding geheiligd moesten worden met het bloed van één ram en talloze andere rituelen.2 Ik vraag me dus verwonderd af waarom mijn tegenstanders die dingen weglaten en alleen zo graag met hun olie willen zalven. En als ze zo graag besprenkeld worden, waarom dan liever met olie dan met bloed?

Werkelijk, zo proberen iets heel creatiefs: van christendom, jodendom en heidendom één godsdienst maken, als van aan elkaar genaaide lappen. Hun zalving stinkt dus, omdat ze het zout missen: Gods Woord.

Nu is de handoplegging nog over. Ik geef toe dat dat bij echte en wettige ordeningen een sacrament is. Maar ik ontken dat dat thuishoort in deze komedie. Want ze gehoorzamen niet aan Christus’ bevel en letten ook niet op het doel waarheen de belofte ons moet leiden. Als ze niet willen dat het teken hun geweigerd wordt, moeten ze het toepassen op de inhoud waar het voor bestemd is.

1Exodus 30:30; Exodus 28:41; Exodus 29:7

2Exodus 28; Leviticus 8

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in