4.19.20 – Geen instelling van God en geen belofte

0
208

De apostelen bewezen dus niet voor niets door middel van het symbool van olie dat de gave van genezing die hun was toevertrouwd, niet hun eigen kracht was, maar die van de Heilige Geest. En zo doen aan de andere kant degenen die beweren dat hun stinkende en krachteloze olie de kracht van de Heilige Geest is, de Heilige Geest onrecht. Dit is hetzelfde als wanneer iemand zou zeggen dat alle olie de kracht van de Heilige Geest is, omdat in de Schrift olie zo genoemd wordt. Of dat elke duif de Heilige Geest is, omdat Hij in de gedaante van een duif verschenen is. Mattheüs 3:16; Johannes 1:32

Maar dat zoeken ze maar uit. Wat voor ons nu voldoende is, zien we volkomen zeker: hun zalving is geen sacrament omdat het geen door God ingesteld ritueel is en ook geen enkele belofte heeft. Want als ik die twee dingen eis in een sacrament – dat het een ritueel is dat God heeft ingesteld en dat het een belofte van God heeft – dan eis ik daarmee tegelijk ook dat dat ritueel aan ons gegeven is en dat die belofte aan ons gericht is. Niemand beweert immers dat de besnijdenis nog een sacrament van de christelijke kerk is, ook al was het een instelling van God en was er een belofte mee verbonden. Want de besnijdenis is niet aan ons bevolen en de belofte die ermee verbonden was, wordt ons niet op dezelfde voorwaarde gegeven. Ik heb duidelijk laten zien dat de belofte waarop zij bij hun zalving zo brutaal pochen, niet aan ons gegeven is. En zij maken dat zelf duidelijk door de ervaring. Dat ritueel hoort alleen gebruikt te worden door wie de gave van genezing gekregen heeft, niet door die beulen die beter zijn in slachten en doden dan in gezond maken.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in