4.19.2 – Alleen God mag sacramenten instellen

0
267

Het blijkt dus dat ik geen overbodige discussie voer over een woord, maar dat ik een inhoudelijke discussie voer. Daarom moeten we stevig vasthouden wat ik eerder met een onweerlegbare argumentatie bevestigd heb: alleen God mag besluiten om een sacrament in te stellen. Want een sacrament moet met een vaste belofte van God de gelovigen in hun geweten opbeuren en troosten. En zulke zekerheid zouden ze nooit van een mens kunnen krijgen. Een sacrament moet voor ons getuigen dat God ons goedgezind is. Maar geen mens of engel kan daar getuige van zijn. Want niemand is Gods adviseur geweest. Jesaja 40:13; Romeinen 11:34 Dus is Hij alleen de enige die met wettig gezag door zijn Woord over zichzelf getuigt. Een sacrament is een zegel waarmee Gods verbond of belofte bezegeld wordt. Maar die zouden niet bezegeld kunnen worden door fysieke dingen of elementen uit deze wereld, als Gods kracht ze daar niet geschikt voor maakte en ervoor bestemde. Dus kan een mens geen sacrament instellen. Want een mens is niet in staat om ervoor te zorgen dat onder zulke nederige dingen zulke grote mysteries van God schuilgaan. Gods Woord moet eraan voorafgaan om ervoor te zorgen dat een sacrament een sacrament is, zoals Augustinus heel goed leert.1

Bovendien is het heel nuttig om onderscheid te blijven maken tussen sacramenten en andere rituelen. Anders zouden we vervallen tot vele absurde dingen. De apostelen baden geknield. Handelingen 7:60; 9:40; 20:36; 21:5; 26:14 Is geknield bidden dus een sacrament? Er wordt gezegd dat de leerlingen baden met het gezicht naar het oosten. Is kijken naar het oosten dus een sacrament? Paulus wil dat mannen overal reine handen opheffen en er wordt meerdere keren gezegd dat de heiligen baden met opgeheven handen. 1 Timotheüs 2:8; Psalm 63:5; 88:10; 141:2; 143:6 Moet het uitstrekken van de handen dus ook een sacrament worden? Kortom, moeten alle gebaren van de heiligen sacramenten worden? Nu zou ik me daar nog niet zo druk om maken, als er maar geen grote nadelen mee verbonden waren.

1Augustinus, In Ioannis euangelium tractatus, 80,3.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in