4.19.13 – Catechisatie en openbare geloofsbelijdenis

0
333

Ach, hadden we maar de gewoonte bewaard die, zoals ik verteld heb, in gebruik was bij de kerkvaders, vóórdat dit misbaksel van een sacrament geboren werd. Niet omdat er een vormsel zou moeten zijn, zoals de roomsen dat verzinnen. Zo’n vormsel kan nog niet genoemd worden zonder dat we de doop onrecht doen. Nee, een catechisatie waardoor kinderen of toekomstige jongvolwassenen verantwoording afleggen van hun geloof.

En de beste manier van catechisatie zou zijn om een formulier te schrijven voor dit doel, met daarin een uitleg in gewone taal van de kern van vrijwel alle artikelen van onze godsdienst, waarmee heel de kerk van de gelovigen zonder verschil van mening moet instemmen. Dan moet een kind van tien jaar zich aan de gemeente presenteren om belijdenis af te leggen van het geloof. Dan moet het ondervraagd worden over ieder artikel en op alle vragen antwoorden. Als het iets niet weet of minder goed begrijpt, moet het daarin onderwezen worden. Dan moet het het enige, ware en zuivere geloof, waarmee het volk van de gelovigen eensgezind de enige God dient, belijden terwijl de kerk er getuige van is en toekijkt.

Als deze discipline tegenwoordig van kracht was, dan zou zeker de laksheid geprikkeld worden van sommige ouders die het onderwijs van hun kinderen zorgeloos verwaarlozen, alsof het iets was dat hun niet aangaat. Dan zouden ze het niet kunnen nalaten zonder publiekelijke schande. Er zou grote eensgezindheid van geloof zijn onder het christenvolk en de onkunde en onwetendheid van velen zou niet zo groot zijn. En sommigen zouden niet zo gemakkelijk worden meegesleurd door nieuwe en vreemde dogma’s. Kortom, iedereen zou als het ware een bepaald methodisch onderwijs krijgen in de christelijke leer.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in