4.19.11 – Domme argumenten

0
309

Wat onbeduidend, dom en dwaas is het tweede argument: dat ze hun vormsel meer waard noemen dan Gods doop, omdat bij het vormsel het voorhoofd met olie bevochtigd wordt en bij de doop de schedel. Alsof de doop niet met water, maar met olie bediend werd! Maar ik roep alle vromen op als getuigen: zijn deze nietsnutten er niet alleen maar op uit om met hun zuurdesem de zuiverheid van de sacramenten te bederven?

Ergens anders heb ik gezegd dat in de sacramenten in het midden van de grote hoop menselijke bedenksels door enkele smalle kiertjes nauwelijks nog iets doorschijnt van wat van God is. Als iemand mij toen niet geloofde, laat hij dan nu in elk geval zijn eigen leermeesters geloven. Kijk, ze negeren het water en beschouwen het als waardeloos, maar geven bij de doop alleen hoog op van olie. Ik echter zeg dus dat bij de doop ook het voorhoofd bevochtigd wordt met water. In vergelijking met dit water vind ik jullie olie, of het nu bij de doop is of bij het vormsel, nog minder waard dan modder. Als iemand zich erop beroept dat olie voor een hogere prijs verkocht wordt, dan zeg ik: als er nog iets goed aan was, dan wordt dit alsnog bedorven door die hogere prijs! Want ze mogen hun schandelijke bedrog zeker niet aanprijzen door middel van diefstal.

Met hun derde argument laten ze zien hoe goddeloos ze zijn: ze kletsen dat bij het vormsel meer groei in goede eigenschappen gegeven wordt dan bij de doop. De apostelen bedienden door handoplegging zichtbare gaven van de Geest. Maar hoe laat hun vette olie zien dat die vruchtbaar is?

Maar weg met die mensen die één heiligschennis willen inperken door die met vele vormen van heiligschennis te bedekken! Dit is een Gordiaanse knoop. Je kunt die maar beter doorsnijden dan zoveel moeite doen om hem los te maken.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in