4.19.10 – Het vormsel heeft niet meer waarde dan de doop

0
235

Ten slotte stellen mijn tegenstanders vast dat deze heilige zalving meer in ere gehouden moet worden dan de doop. Want ze wordt speciaal bediend via de handen van de hoogste priesters, terwijl de doop gewoon door alle priesters wordt uitgedeeld.1

Wat kun je hier anders zeggen dan dat ze compleet waanzinnig zijn? Ze hebben hun eigen verzinsel zo lief dat ze Gods heilige bepalingen in vergelijking daarmee onbekommerd durven minachten! Heiligschenner, durf jij met je mond die vettigheid, alleen al door de stank van jouw adem bezoedeld en door het gemompel van je woorden betoverd, tegenover Christus’ sacrament zetten en het vergelijken met het water dat door Gods Woord geheiligd is? Maar dat is nog niet genoeg voor je goddeloosheid. Je durft je olie zelfs hoger plaatsen!

Dit zijn de bepalingen van de heilige stoel, dit de goddelijke uitspraken van het apostolische orakel!

Maar sommigen van hen vonden deze dwaasheid toch ook te ver gaan. Daarom begonnen ze die een beetje in te perken. Zij zeggen dat het vormsel wel meer in ere gehouden moet worden. Maar niet omdat het meer kracht en nut geeft. Nee, omdat het gegeven wordt door mensen die hoger in aanzien staan en bediend wordt aan een lichaamsdeel dat meer aanzien heeft: het voorhoofd. Of omdat het ervoor zorgt dat je groeit in goede eigenschappen, ook al heeft de doop meer kracht voor vergeving.2

Maar verraden ze met hun eerste argument niet dat ze donatisten zijn, die de kracht van het sacrament afmeten aan de waardigheid van de dienaar?

Maar stel dat het zo is, stel dat het vormsel meer waard is omdat de hand van de bisschop meer waard is. Maar als je hun vraagt wie de bisschoppen zo’n groot privilege heeft verleend, welk argument kunnen ze dan geven, anders dan hun eigen willekeur? Ze zeggen dat alleen de apostelen van dit recht gebruik gemaakt hebben. Want alleen zij deelden de Heilige Geest uit. Maar zijn dan alleen de bisschoppen apostelen? Sterker nog, zijn zij wel apostelen?

Maar stel dat we ook dat toegeven. Waarom gebruiken ze datzelfde argument dan niet om te beweren dat alleen de bisschoppen in het avondmaal van de Heer het sacrament van het bloed mogen aanraken? Ze weigeren dat immers aan leken, omdat de Heer het alleen aan de apostelen gaf. Als alleen de apostelen het kregen, waarom trekken ze dan niet deze conclusie: dus ook alleen de bisschoppen? Maar nee, in die passage maken ze van de apostelen simpelweg priesters. Maar nu sleurt hun waanzin hen ergens anders heen en kiezen ze de apostelen opeens tot bisschoppen.

Ten slotte, Ananias was geen apostel. Toch werd Paulus naar hem gezonden om zijn gezichtsvermogen terug te krijgen en om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Handelingen 9:17-19

Ook dit voeg ik nog aan de stapel toe: als dit volgens Gods recht een speciale taak van de bisschoppen was, waarom hebben ze het dan gewaagd om het over te dragen aan gewone priesters? Dat kun je lezen in een brief van Gregorius de Grote.3

1Gratianus, Decretum (De consecratione) III, 5,3.

2Petrus Lombardus, Sententiae IV, 7,2.

3Gregorius de Grote, Epistulae IV, 26.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in