4.18.5 – De mis wist de herinnering uit aan Christus’ dood

0
283

Nu kom ik bij het derde effect van de mis. Daarbij moet ik uitleggen hoe de mis de echte en enige dood van Christus uitwist en uit de herinnering laat verdwijnen. Bij mensen is de bevestiging van een testament afhankelijk van de dood van de maker van het testament. Zo heeft ook onze Heer het testament waarmee Hij ons vergeving van zonden en eeuwige rechtvaardigheid gegeven heeft, bevestigd met zijn dood. Als je het waagt in dit testament iets te veranderen of te vernieuwen, ontken je zijn dood en hecht je daar geen enkele waarde aan. En wat is de mis anders dan een nieuw en heel ander testament? Beloven alle missen immers niet telkens weer een nieuwe vergeving van zonden en een opnieuw verdienen van rechtvaardigheid? Dan zijn er dus evenveel testamenten als missen. Laat Christus dan maar opnieuw komen en met een tweede dood dit nieuwe testament – of beter nog: door een oneindig aantal doden – de talloze testamenten van de missen ratificeren.

Had ik dus geen gelijk toen ik in het begin zei dat missen de enige echte dood van Christus uitwissen? Is de mis niet bedoeld om Christus, als dat mogelijk zou zijn, opnieuw te laten sterven? De apostel zegt: ‘Als er een testament is, kan het niet anders of de maker van het testament moet eerst sterven.’ Hebreeën 9:16 De mis komt met een nieuw testament van Christus. Dus eist de mis dat Christus sterft. Bovendien kan het niet anders of het offer dat gebracht wordt, moet gedood en geslacht worden. Als in elke mis Christus geofferd wordt, moet Hij elk ogenblik op duizend plekken wreed gedood worden. Dat is niet mijn argumentatie, maar die van de apostel: als Christus het nodig had gevonden om zichzelf meerdere keren te offeren, dan had Hij vanaf het begin van de wereld steeds weer moeten lijden. Hebreeën 9:25-26

Ik geef toe dat mijn tegenstanders hun antwoord klaar hebben. Een antwoord waarmee ze mij bovendien beschuldigen van laster. Want ze zeggen dat ik hun iets voor de voeten werp dat ze nooit gedacht hebben of zelfs maar zouden kunnen denken. Maar we weten dat Christus’ dood en leven echt niet in hun handen liggen. Het maakt me ook niet uit of ze de bedoeling hebben Hem te doden. Ik wil alleen maar laten zien wat een absurde consequentie hun goddeloze en slechte leerstuk heeft. En dat bewijs ik op basis van wat de apostel zegt. Ook al roepen ze hier duizendmaal tegenin dat dit een bloedeloos offer is, dan nog ontken ik dat het van het goeddunken van mensen afhangt of offers van natuur veranderen om op die manier de heilige en onschendbare bepaling van God onderuit te halen. En dat betekent dus dat dit principe van de apostel vast staat: er kan alleen reiniging plaatsvinden als er bloed vergoten wordt. Hebreeën 9:22

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in