4.18.4 – Een onterecht beroep op Maleachi

0
64

Maar het is de moeite waard om eens te horen op welk fundament zij hun misoffer verder laten steunen. Want ze laten hierop de voorspelling slaan van Maleachi, waarmee de Heer belooft dat men in heel de wereld aan zijn naam een reukoffer en een reine gave zal brengen.1 Alsof het voor de profeten iets nieuws of ongebruikelijks was om, als ze het over de roeping van de heidenen hebben, het geestelijk dienen van God waar ze hen toe aansporen, aan te duiden door middel van de uiterlijke rituelen van de wet. Zo wezen ze de mensen van hun eigen tijd er in voor hen bekende termen op dat de heidenen geroepen moesten worden om te delen in de ware godsdienst.

En zo beschreven ze in het algemeen de werkelijkheid die in het evangelie gepresenteerd wordt door middel van voorbeelden uit hun eigen tijd. Voor de bekering tot de Heer gebruiken ze bijvoorbeeld de opgang naar Jeruzalem. Voor het aanbidden van God het offeren van allerlei gaven. Voor de ruimere kennis van God die de gelovigen in Christus’ koninkrijk zouden krijgen dromen en visioenen.2

Wat mijn tegenstanders aanhalen, staat dus gelijk aan de voorspelling van Jesaja over drie altaren die opgericht zullen worden in Assyrië, Egypte en Juda.3 Want in de eerste plaats vraag ik of ze niet toegeven dat deze profetie niet vervuld wordt in het Christus’ koninkrijk. In de tweede plaats waar die altaren dan zijn of wanneer ze ooit zijn opgericht. In de derde plaats of ze denken dat er voor elk van die koninkrijken een tempel bestemd is, net zoals er in Jeruzalem een tempel was. Als ze hier over nadenken, moeten ze volgens mij toch erkennen dat de profeet met behulp van voorbeelden profeteert over de verspreiding over de hele aarde van het geestelijk dienen van God.

Dit is mijn antwoord aan hen. En omdat je overal voorbeelden hiervan tegenkomt, ga ik geen moeite doen voor een langere opsomming. Trouwens, ze zijn ook op dit punt zo jammerlijk verblind dat ze geen ander offer erkennen dan het misoffer. Toch brengen gelovigen de Heer nu echt een offer en een reine gave. Maar daar zal ik het straks over hebben.

1Maleachi 1:11

2Jesaja 2:2-3; Micha 4:1-2; Psalm 68:30; Psalm 72:10; Jesaja 60:6-9; Joël 3:1 (2:28)

3Jesaja 19:19-25

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in