4.18.3 – De mis onderdrukt en bedekt Christus’ lijden

0
43

Als tweede effect van de mis heb ik genoemd dat ze het kruis en lijden van Christus onderdrukt en bedekt. Dat is inderdaad heel zeker: zodra er een altaar wordt opgericht, wordt Christus’ kruis omvergehaald. Want als Hij zichzelf aan het kruis geofferd heeft om ons voor eeuwig te heiligen en om een eeuwige verlossing voor ons te verdienen,1 dan komt er natuurlijk nooit een eind aan de kracht en het effect van dat offer. Anders zouden we over Christus net zo min denken als over de runderen en kalveren die onder de wet geofferd werden. Die offers waren krachteloos en zwak. Dat blijkt wel omdat ze steeds herhaald werden. Dus moeten we erkennen óf dat Christus’ offer aan het kruis niet in staat was voor eeuwig te reinigen, óf dat Christus voor eens en voor altijd één offer gebracht heeft.

Dat is wat de apostel zegt: ‘Deze hogepriester Christus is aan het eind van de eeuwen voor eens en voor altijd verschenen om de zonde teniet te doen door zichzelf te offeren.’ En: ‘Wij zijn door Gods wil geheiligd door het offer van het lichaam Jezus Christus dat voor eens en voor altijd gebracht is.’ En: ‘Christus heeft met één offer degenen die geheiligd worden voor eeuwig volmaakt gemaakt.’ En daar voegt hij nog deze opmerkelijke uitspraak aan toe: ‘Waar nu voor eens en voor altijd vergeving verdiend is, is er geen offer meer nodig.’2

Dat heeft ook Christus duidelijk gemaakt met zijn laatste uitspraak. In zijn laatste ademtochten zei Hij: ‘Het is volbracht.’3 Laatste woorden van stervenden geven wij vaak zoveel aandacht alsof het goddelijke uitspraken zijn. Christus verklaart stervend dat met zijn enige offer alles voltooid en vervuld is dat nodig was om ons te redden. Hij heeft duidelijk aangegeven dat dit offer volmaakt was. Mogen wij aan zo’n offer dan nog dagelijks talloze offers vastknopen, alsof het een onvolmaakt offer was? Gods heilige Woord verzekert niet alleen, maar roept uit en verklaart dat dit offer voor eens en voor altijd volbracht is en dat de kracht ervan voor eeuwig blijft. Als je dan nog een ander offer eist, beschuldig je dit offer dan niet van onvolmaaktheid en zwakheid?

Maar de mis is ingesteld met de voorwaarde dat er elk dag honderdduizend offers gebracht moeten worden. Dus wat is dan anders het doel van de mis dan dat Christus’ lijden, waardoor Hij zich als enig slachtoffer heeft aangeboden aan de Vader, diep begraven zou liggen? Wie ziet niet dat het de satan geweest is die zo brutaal tegen zo’n duidelijke en heldere waarheid streed? Anders ben je toch blind?

Ik weet heel goed met wat voor goocheltrucs de vader van de leugen dit bedrog van hem meestal inkleedt. Hij zegt dat het geen verschillende, aparte offers zijn, maar dat hetzelfde offer steeds herhaald wordt. Maar zulke rookgordijnen kunnen we gemakkelijk uiteenjagen. Want in heel zijn uitleg stelt de apostel niet alleen dat er geen andere offers zijn. Nee, hij zegt ook dat dit ene offer voor eens en voor altijd gebracht is en niet meer herhaald hoeft te worden.

Anderen zijn scherpzinniger en proberen te ontsnappen door een nog meer verborgen spleet. Zij zeggen dat het geen herhaling is, maar een toepassing. Maar ook deze drogreden is gemakkelijk te weerleggen. Christus heeft zichzelf immers niet voor eens en voor altijd geofferd op voorwaarde dat zijn offer elke dag door nieuwe offers bevestigd moet worden. Nee, de vrucht van zijn offer moet door de prediking van het evangelie en de bediening van het heilig avondmaal aan ons worden uitgedeeld. Daarom zegt Paulus dat Christus geofferd is als ons paaslam en gebiedt hij ons te eten.4 Dus dit is volgens mij de manier waarop het offer van het kruis wordt toegepast zoals het hoort: als ons er deel aan gegeven wordt om ervan te genieten en wij het met een waar geloof aannemen.

1Hebreeën 9:12

2Hebreeën 9:16; Hebreeën 10:10; Hebreeën 10:14; Hebreeën 10:18

3Johannes 19:30

41 Korinthiërs 5:7-8

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in