4.18.19 – Doop en avondmaal zijn de enige sacramenten

0
564

Nu hebben de lezers een korte samenvatting van bijna alles wat ze, naar mijn mening, moeten weten over de twee sacramenten die aan de christelijke kerk gegeven zijn om vanaf het begin van het Nieuwe Testament tot aan het einde van de wereld te gebruiken. De doop als het ware als toegang tot de kerk en als inwijding in het geloof. En het avondmaal als het ware als een continue voeding waarmee Christus het gezin van zijn gelovigen geestelijk voedt.

Er is slechts één God, één geloof, één Christus en één kerk, zijn lichaam. Daarom is er ook slechts één doop. Efeziërs 4:4-6 Die wordt niet meerdere keren herhaald. Maar het avondmaal wordt wel meerdere keren bediend. Want degenen die voor eens en voor altijd in de kerk zijn opgenomen, moeten beseffen dat ze continu door Christus gevoed moeten worden.

God heeft geen ander sacrament ingesteld behalve deze twee. Daarom mag de kerk van de gelovigen ook geen ander sacrament erkennen. Nieuwe sacramenten oprichten en vaststellen is niet iets dat mensen naar eigen goeddunken mogen doen. Dat is gemakkelijk te begrijpen als je je herinnert wat ik hierboven duidelijk genoeg heb uitgelegd: dat de sacramenten door God zijn ingesteld met het doel dat ze ons moeten onderwijzen over zijn enige belofte en voor ons moeten getuigen dat Hij ons goedgezind is. Bovendien moet je bedenken dat God geen adviseur heeft gehad, Jesaja 40:13; Romeinen 11:34 die ons met zekerheid iets zou kunnen beloven of meedelen over zijn wil, hoe Hij ons gezind is, wat Hij ons wil geven en wat Hij ons wil weigeren. Daarmee staat meteen ook vast dat niemand in staat is een teken te presenteren dat zou kunnen getuigen van zijn wil of van een of andere belofte. Alleen Hijzelf kan door het geven van een teken voor ons getuigen over zichzelf.

Ik zal het nog korter zeggen en misschien wat grover, maar duidelijker: er kan nooit een sacrament bestaan zonder de belofte van redding. Alle mensen bij elkaar kunnen ons uit zichzelf niets beloven over onze redding. Dus kunnen ze uit zichzelf ook geen sacrament geven of oprichten.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in