4.18.18 – De mis is een goddeloze godslastering

0
191

Hoe kan het dan anders dan dat blinden zien, doven horen en zelfs kinderen begrijpen hoe afschuwelijk deze mis is? Geschonken in een gouden beker – dat wil zeggen: onder het mom van Gods Woord – maakt deze mis alle koningen en volken van de aarde, van de hoogste tot de laatste, zo dronken, bedwelmd en duizelig dat ze, nog dommer dan beesten, heel hun behoud in deze ene dodelijke afgrond plaatsen. Vast en zeker heeft Satan nooit een effectiever belegeringswerktuig gebruikt in een poging om Christus’ koninkrijk te bestormen en in te nemen. Dit is de Helena voor wie de vijanden van de waarheid tegenwoordig zo waanzinnig, razend en woedend strijden. Een echte Helena met wie zij zich in geestelijke ontucht – en dat is de ergste van allemaal – zo besmeuren.

Nog met geen pink raak ik hier de grove vormen van misbruik aan, waarmee – zouden ze kunnen zeggen – hun heilige mis ontheiligd is: de schandelijke handel die ze drijven, de vuile winsten die ze maken met hun missen en de enorme inhaligheid waarmee ze hun hebzucht bevredigen. Ik wijs alleen met enkele eenvoudige woorden aan hoe enorm heilig de heiligheid van de mis is. Omwille van die heiligheid verdient de mis het dus om in zo’n groot aanzien te staan en enkele eeuwen lang zo vereerd te worden! Want het zou te veel werk zijn om de waardigheid van zulke grote mysteries uit te leggen. En die schandelijke smerigheid wil ik er niet bijhalen. Iedereen kan die met eigen ogen zien. Als ieder maar snapt dat de mis, als je die neemt in de meest zuivere vorm waarin die zich maar kan aandienen, zonder haar bijvoegsels, van de wortel tot de top vol is van elke soort goddeloosheid, godslastering, afgoderij en heiligschennis.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in