4.18.11 – Fouten van de kerkvaders

0
304

Toch ontken ik niet dat wij Christus’ offer in het avondmaal te zien krijgen. Het toneel van het kruis speelt zich haast voor onze ogen af. Net zoals de apostel Paulus zegt dat Christus voor de ogen van de Galaten gekruisigd is, doordat hun de prediking van het kruis voor ogen geschilderd was. Galaten 3:1

Maar ik zie dat ook die oude schrijvers deze herinnering verdraaid hebben tot iets anders dan wat past bij de instelling van de Heer. Want hun avondmaal zag eruit als een of andere vorm van een herhaald of in elk geval hernieuwd offer. Daarom is het voor vrome lezers maar het veiligst als ze berusten in Gods zuivere en eenvoudige instelling. Het avondmaal wordt immers ook zijn avondmaal genoemd omdat daarin alleen zijn gezag moet gelden.

Maar ik zie ook dat de oude schrijvers over heel dit mysterie een vrome en rechtzinnige opvatting hebben gehouden. Ik kan niet ontdekken dat ze ook maar iets hebben afgedaan aan het enige offer van de Heer. Daarom waag ik het niet om hen van goddeloosheid te beschuldigen. Toch vind ik dat we hen er niet van kunnen vrijpleiten dat ze iets gezondigd hebben in de manier waarop ze het avondmaal bedienden. Want ze volgden meer de Joodse offergewoonte dan wat Christus bepaald had of wat logisch voortvloeide uit het evangelie. Dus alleen hun manier van doen was verkeerd en daarin zou je hen er terecht van kunnen beschuldigen dat ze niet tevreden waren met de eenvoudige, echte instelling van Christus, maar zich te veel keerden naar de schaduwen van de wet.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in