4.18.1 – De mis als zoenoffer

0
78

Door dit soort uitvindingen heeft de satan geprobeerd het heilig avondmaal van Christus als het ware met een dikke duisternis te bedekken en te besmeuren. Hij wilde hoe dan ook voorkomen dat de zuiverheid van het avondmaal in de kerk behouden zou blijven. Maar het toppunt van afschuwelijke gruwelen was dat hij een teken oprichtte dat het avondmaal niet alleen verduisterde en bedierf, maar zelfs volledig uitwiste en vernietigde, waardoor het verdween en de mensen er zelfs geen herinnering meer aan hadden. Met een levensgevaarlijke dwaling verblindde hij de wereld zo dat ze geloofde dat de mis een offer en een geschenk aan God is om vergeving van zonden te krijgen.

Ik ga me er niet druk over maken hoe de verstandigste scholastici dit dogma aanvankelijk hebben ontvangen. Zij hebben iets minder onacceptabele dingen gezegd hebben dan hun opvolgers. Maar ze moeten hun gang maar gaan met hun spitsvondige redeneringen. Al zouden ze met allerlei uitvluchten verdedigd kunnen worden, toch moeten alle goede mensen die redeneringen afwijzen. Want ze doen niets anders dan de helderheid van het avondmaal bedekken onder allerlei vormen van duisternis. Ik laat die argumenten dus liggen. Maar mijn lezer moeten wel begrijpen dat ik hier strijd tegen de opvatting waarmee de antichrist van Rome en zijn profeten de hele wereld gevuld hebben: dat de mis een daad is waarmee de priester die Christus offert en anderen die aan dat offer meedoen, iets bij God verdienen. Oftewel dat de mis een zoenoffer is waarmee zij zich met God verzoenen.

Deze opvatting is niet door de grote massa algemeen aanvaard. Ook het ritueel zelf is zo ingericht dat het een soort verzoening is waarmee God genoeg gedaan wordt voor de verzoening van levenden en doden. Dat blijkt ook uit de woorden die ze gebruiken en ook op basis van het dagelijkse gebruik kun je geen andere conclusie trekken. Ik weet hoe diep deze pest wortel geschoten heeft en ook dat ze schuilgaat onder goede schijn, dat ze zich tooit van Christus’ naam en dat velen geloven dat enkel het woord ‘mis’ de kern van het geloof omvat.

Maar ik ga op basis van Gods Woord heel duidelijk bewijzen dat deze mis, met hoeveel pracht en praal zij ook versiert wordt, een grote belediging van Christus is. Dat ze zijn kruis begraaft en onderdrukt. Dat ze laat ons zijn dood vergeten. Dat ze ons de vrucht af afpakt die zijn dood ons oplevert. En dat ze het sacrament ontkracht en ruïneert waardoor wij zijn dood in herinnering konden houden. Zullen de wortels dan zo diep zijn dat ze niet door deze heel scherpe bijl – Gods Woord bedoel ik – wordt omgehouwen en uitgeroeid? Zal de pracht en praal waaronder het kwaad verstopt zit dan zo schitterend zijn dat dit licht het niet kan onthullen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in