4.17.48 – Wijn is niet alleen voor de priesters

0
244

Ik weet wel dat de dienaren van Satan op dit punt uitvluchten hebben, zoals ze steeds met de Schrift spotten.

In de eerste plaats voeren ze aan dat je van een eenmalige handeling geen regel moet maken waar de kerk zich voor eeuwig aan moet houden. Maar ze liegen dat dit een eenmalige handeling was. Christus heeft de beker immers niet alleen uitgedeeld. Nee, Hij heeft ook bepaald dat de apostelen dat in het vervolg ook zo moesten doen. Want dit zijn woorden van iemand die een voorschrift geeft: ‘Drink allemaal uit deze beker.’ Mattheüs 26:27 En Paulus vertelt over deze handeling als over iets dat hij als een vaste instelling aanbeveelt. 1 Korinthiërs 11:25

De tweede uitvlucht is dat Christus alleen de apostelen toeliet om aan dit avondmaal deel te nemen en dat Hij hen al had aangenomen en gekozen tot de priesterstand. Maar dan zou ik graag willen dat ze mij eens antwoord geven op vijf vragen. Aan die vragen kunnen ze niet ontsnappen zonder dat hun leugens gemakkelijk weerlegd worden.

In de eerste plaats: welke goddelijke uitspraak heeft hun deze oplossing geopenbaard? Dit is toch helemaal niet in overeenstemming met Gods Woord. De Schrift noemt twaalf personen op die met Jezus aanzaten. Maar de Schrift verduistert Christus’ waardigheid niet door hen priesters te noemen. Over die aanduiding zal ik het straks hebben, als ik daaraan toe ben. Weliswaar gaf Christus het avondmaal toen aan twaalf personen. Maar Hij gebood hun wel dat zij ook zo moesten doen: dat ze het onder elkaar moesten uitdelen.

In de tweede plaats: waarom had in de betere tijd, tot duizend jaar na de apostelen, zonder uitzondering iedereen deel aan beide symbolen? Wist de oude kerk niet wie Christus aan zijn avondmaal als tafelgenoten had toegelaten? Het zou wel heel erg brutaal zijn als je je op dit punt verzet en uitvluchten zoekt. Er bestaan boeken over de kerkgeschiedenis en boeken van de kerkvaders die duidelijk bewijzen dat het zo was. Tertullianus zegt: ‘Ons vlees wordt door Christus’ lichaam en bloed gevoed, zodat onze ziel gevoed kan worden door God.’1 Ambrosius zegt tegen keizer Theodosius: ‘Hoe kunt u met zulke handen het heilige lichaam van de Heer aannemen? Is het niet brutaal om met uw mond te delen in de beker met het kostbare bloed?’2 Hiëronymus heeft het over ‘de priesters die het avondmaal bedienen en het bloed van de Heer aan het volk uitdelen’.3 Chrysostomos zegt: ‘Het is anders dan onder de oude wet. Daar at de priester een deel en het volk een deel. Maar hier wordt aan iedereen hetzelfde lichaam en dezelfde beker gepresenteerd. Wat bij het avondmaal hoort, is voor de priester en het volk samen.’4 Datzelfde verklaart ook Augustinus op heel veel plaatsen.

1Tertullianus, De resurrectione carnis, 8.

2Theodoretus van Cyrrhus, Historia ecclesiastica V, 18.

3Hiëronymus van Stridon, In Malachia, 2.

4Chrysostomos, Homiliae in epistulam secundam ad Corinthos, 18,3.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in