4.17.38 – Het avondmaal als aansporing tot liefde

0
342

In de derde plaats wilde de Heer dat het sacrament ons zou aansporen. En niets anders zou ons zo sterk kunnen bezielen en aanvuren tot een rein en heilig leven en tot liefde, vrede en eendracht. Want de Heer geeft ons in dit sacrament zo deel aan zijn lichaam dat het volledig één met ons wordt en wij met zijn lichaam. Bovendien heeft Hij maar één lichaam. Daar laat Hij ons allemaal in delen. Dus kan het niet anders, of we worden door dat samen delen ook samen één lichaam. Het brood dat in het sacrament gegeven wordt, maakt deze eenheid zichtbaar. Het is gemaakt uit veel graankorrels, die zo vermengd zijn, dat je ze niet van elkaar kunt onderscheiden. Op die manier moeten ook wij met zo’n eensgezindheid verenigd en verbonden zijn dat er geen tweedracht of verdeeldheid tussen ons komt.

Ik leg dit liever uit met de woorden van Paulus. Hij zegt: ‘De beker van de dankzegging die wij zegenen, is het delen in het bloed van Christus. En het brood van de dankzegging dat wij breken, is het delen in het lichaam van Christus. Zo zijn we allemaal één lichaam, aangezien we delen in één brood.’ 1 Korinthiërs 10:16-17

En we zijn met dit sacrament veel opgeschoten als in ons hart deze gedachte is ingeprent: dat we niemand van onze broeders kunnen beledigen, minachten, afwijzen, kwetsen of op welke manier ook pijn doen, zonder dat we tegelijk in hem Christus beledigen, afwijzen of kwetsen met ons onrecht. Dat we ons niet van onze broeders kunnen afscheiden, zonder ons tegelijk van Christus af te scheiden. Dat we net zo voor onze broeders moeten zorgen als voor ons lichaam, omdat zij ledematen zijn van ons lichaam. Dat we niet moeten toestaan dat een broeder kwaad lijdt zonder zelf medelijden voor hem te voelen, net zoals geen enkel deel van ons lichaam door pijn geraakt wordt zonder dat het zich ook naar alle andere lichaamsdelen verspreidt.

Daarom noemt Augustinus dit sacrament niet voor niets zo vaak een liefdeband. Want wat voor prikkel kon er gebruikt worden om onderlinge liefde tussen ons op te wekken die scherper is dan deze: dat Christus zichzelf aan ons geeft en ons niet alleen door zijn voorbeeld uitnodigt om ons onderling ook aan elkaar te wijden, maar ook, voor zover Hij ons ieder één maakt met Hem, ervoor zorgt dat wij allen samen één zijn in Hem.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in