4.17.35 – Avondmaalsbrood mag niet aanbeden worden

0
280

Als we dit weten, zal dat ons ook gemakkelijk aftrekken van vleselijk aanbidden. Sommigen hebben dat uit een verkeerde overmoed in het sacrament ingesteld. Want ze dachten bij zichzelf: ‘Als Christus’ lichaam er is, dan is samen met zijn lichaam ook zijn ziel er en is Hij er ook als God. Want dat kun je niet meer scheiden. Dus moet Christus in het sacrament aanbeden worden.’

Om te beginnen, wat zullen ze doen als we dat samengaan dat zij verzinnen, ontkennen? Want al zouden ze ook nog zo nadrukkelijk beweren dat het absurd zou zijn als Christus’ lichaam gescheiden zou worden van zijn ziel en van zijn God zijn, welk verstandig en nuchter mens zou zichzelf kunnen wijsmaken dat Christus’ lichaam Christus is? Zij denken wel dat ze dat met hun logische conclusies prachtig voor elkaar krijgen. Maar Christus spreekt apart over zijn lichaam en zijn bloed, maar beschrijft niet hoe die aanwezig zijn. Hoe kunnen zij dan op basis van zoiets onbestemds met zekerheid concluderen wat zij beweren?

Wat dan? Als het hun overkomt dat hun geweten gekweld wordt door een ernstiger besef, zouden ze dan met hun logica niet meteen vergaan en wegsmelten? Dat zal gebeuren als ze ontdekken dat ze Gods zekere Woord missen. En alleen dat houdt onze ziel overeind. Als ze geroepen worden om verantwoording af te leggen, zullen ze ogenblikkelijk beginnen te wankelen als ze bedenken dat ze zonder dat Woord het onderwijs en het voorbeeld van de apostelen tegen zich hebben en dat zij deze aanbidding zelf verzonnen hebben.

Bij zulke klappen komen dan nog andere scherpe prikkels. Wat? Zou het iets onbelangrijks zijn als je God aanbidt in een zichtbare vorm, zonder dat ons dat is voorgeschreven? Of, als het om het echte dienen van God ging, zou je dan zo overmoedig iets mogen gaan doen waarover nergens een woord gezegd wordt? Maar als ze met gepaste nederigheid al hun gedachten onder Gods Woord hadden gehouden, zouden ze natuurlijk geluisterd hebben naar wat Hij zelf gezegd heeft: “Neem, eet, drink,’ Mattheüs 26:26-27 en die uitspraak gehoorzaamd hebben. Hij beveelt daarmee dat we het sacrament moeten aannemen, niet dat we het moeten aanbidden.

Maar als je het sacrament, zoals God bevolen heeft, aanneemt zonder het te aanbidden, dan kun je er zeker van zijn dat je niet van Gods gebod afwijkt. En als we ergens aan beginnen, is niets zo goed als die zekerheid. Dan heb je het voorbeeld van de apostelen. Over hen lezen we niet dat ze zich op de grond lieten vallen en het aanbaden. Wel dat ze het, gewoon zoals ze aan tafel zaten, aannamen en opaten. Dan heb je de gewoonte van de kerk uit de tijd van de apostelen. Zoals Lucas vertelt, deelden de gelovigen daar niet samen in het aanbidden, maar in het breken van het brood. Handelingen 2:42 Dan heb je het onderwijs van de apostelen, dat Paulus aan de kerk van Korinthe gaf. Hij verklaarde dat hij aan hen doorgaf wat Hij van de Heer gekregen had. 1 Korinthiërs 11:23

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in