4.17.11 – Betekenis, materie en effect

0
261

Ik zeg dus – en dat is altijd geaccepteerd geweest in de kerk en wordt tegenwoordig geleerd door degenen die de juiste opvatting hebben: het heilige sacrament van het avondmaal bestaat uit twee dingen: uit de fysieke tekenen die ons voor ogen gesteld worden en zo de onzichtbare werkelijkheid afbeelden in overeenstemming met wat wij met ons zwakke verstand kunnen begrijpen en uit de geestelijke werkelijkheid die door deze symbolen wordt afgebeeld en tegelijk ook gegeven wordt.

Als ik met behulp van bekende termen wil laten zien wat voor werkelijkheid dat is, dan gebruik ik vaak drie dingen: de betekenis, de materie die daarvan afhankelijk is en de kracht of het effect dat van die beide het gevolg is.

De betekenis ligt in de beloften. Die worden in zekere zin door het teken omhuld. Christus met zijn dood en opstanding noem ik de materie of substantie. En met het effect bedoel ik de verlossing, rechtvaardigheid, heiliging, eeuwig leven en alle andere geschenken die Christus ons levert.

Nu heeft dit allemaal te maken met geloof. Toch laat ik geen ruimte voor de drogredenering dat ik, als ik zeg dat we Christus krijgen door geloof, zou bedoelen dat we Hem alleen krijgen door ons dat in te denken of in te beelden. Want wij krijgen Hem in de beloften niet aangeboden om enkel naar Hem te kijken en Hem te kennen. Nee, we krijgen Hem aangeboden om echt te genieten van het deelhebben aan Hem. Ik snap ook echt niet hoe iemand erop kan vertrouwen dat hij in Christus’ kruis verlossing en rechtvaardigheid en in Christus’ dood leven heeft, als hij niet vooral steunt op het echt deel hebben aan Christus zelf. Want die goede gaven zouden we niet krijgen als Christus zich niet eerst zelf aan ons geeft.

Ik zeg dus dat in het sacrament van het avondmaal, door de symbolen van brood en wijn, Christus daadwerkelijk aan ons gegeven wordt. En dus ook zijn lichaam en bloed, waarin Hij alle gehoorzaamheid vervuld heeft om voor ons rechtvaardigheid te verdienen. Want in de eerste plaats worden wij zo één met Hem in één lichaam. En in de tweede plaats ervaren wij, als we deel hebben gekregen aan zijn substantie, ook zijn kracht in het delen in al zijn goede gaven.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in