4.16.9 – Het nut van de kinderdoop

Nu blijft nog over dat ik kort moet aangeven wat het in praktijk brengen van de kinderdoop oplevert. Niet alleen voor de gelovigen die hun kinderen aan de kerk presenteren om gedoopt te worden. Ook voor de kinderen zelf die met het heilige water gedoopt worden. Want niemand moet deze praktijk als nutteloos en zinloos afwijzen. Trouwens, als iemand op het idee zou komen de kinderdoop onder dit voorwendsel te bespotten, dan drijft hij ook de spot met het gebod dat de Heer gegeven heeft voor de besnijdenis. Immers, wat valt er tegen de kinderdoop in te brengen, dat niet ook tegen de besnijdenis in stelling gebracht kan worden? Zo straft God de arrogantie van degenen die meteen veroordelen wat ze met hun vleselijk besef niet begrijpen.

Maar de Heer voorziet ons van andere wapens om hun dwaasheid mee af te weren. Zijn heilige instelling verdient het niet om overbodig genoemd worden. Wij ervaren immers dat ons geloof er met een geweldige troost door geholpen wordt. Want Gods teken dat aan het kind wordt uitgedeeld, bevestigt als door een ingedrukt zegel de belofte die vrome ouders gekregen hebben. Het verklaart dat het zeker is dat de Heer niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun nageslacht een God zal zijn. En dat Hij niet alleen henzelf goed en genadig wil behandelen, maar ook hun nakomelingen tot in de duizendste generatie. Exodus 20:16 Daaruit blijkt Gods grote welwillendheid. Die geeft dus in de eerste plaats royaal aanleiding om zijn glorie te verkondigen. En in tweede plaats overspoelt zij het hart van vrome mensen met een buitengewone vreugde, waardoor ze nog extra worden aangespoord om ook van hun kant liefde te bewijzen aan zo’n liefhebbende Vader die omwille van hen ook voor hun nageslacht blijkt te willen zorgen.

Misschien werpt iemand tegen dat de belofte voldoende zou moeten zijn om te bevestigen dat onze kinderen gered zijn. Maar daar maak ik me niet druk om. Want God vond het goed om het anders te doen. Hij doorziet onze zwakheid en heeft die op dit punt tegemoet willen komen.

Als je de belofte omhelst dat Gods barmhartigheid ook je kinderen omvat, moet je dus bedenken dat het je plicht is hen aan de kerk aan te bieden om hen te laten tekenen met het symbool van de barmhartigheid. Dan bemoedig je ook jezelf, zodat je er extra vast op kunt vertrouwen. Want je ziet voor je ogen dat het verbond van de Heer wordt ingegraveerd in het lichaam van je kinderen.

Aan de andere kant levert de doop ook de kinderen voordeel op. Want doordat ze worden geënt in het lichaam van de kerk, worden ze heel wat sterker aanbevolen bij de andere leden. Bovendien, als ze opgroeien, spoort hun doop hen sterk aan om God serieus en ijverig te dienen. Want Hij heeft hen met een publiek symbool van adoptie als zijn kinderen aangenomen, nog vóórdat ze Hem gezien hun lieftijd als Vader konden erkennen.

Ten slotte moet ons de vloek afschrikken dat God wraak zal nemen als iemand nalaat zijn kind te tekenen met het symbool van het verbond. Want door zo’n minachting wordt de aangeboden genade afgewezen en als het ware afgezworen. Genesis 17:14

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.