4.16.32 – De troost van de kinderdoop voor ouders

0
108

Volgens mij kan geen enkel verstandig mens er meer aan twijfelen hoe onbezonnen Christus’ kerk in verwarring gebracht wordt door degenen die discussie en strijd voeren over de kinderdoop. Toch is het goed om erop te letten wat de satan zo sluw probeert te bereiken: hij probeert ons te beroven van de bijzondere vrucht van vertrouwen en geestelijke vreugde die de kinderdoop ons moet opleveren en ook om iets af te doen aan de eer van Gods goedheid.

Want hoe heerlijk is het voor mensen met een vroom hart om er niet alleen door het Woord, maar ook door het zien met hun ogen van verzekerd te worden dat ze bij de hemelse Vader zoveel genade gekregen hebben dat Hij zelfs voor hun nakomelingen zorgt! Hier kunnen we immers zien dat Hij tegenover ons de rol op zich neemt van een ver vooruitziende huisvader, die zelfs na onze dood niet ophoudt voor ons te zorgen. Nee, Hij blijft zelfs dan nog voor onze kinderen zorgen. Moeten wij hier niet, volgens het voorbeeld van David, met heel ons hart opspringen om dank te zeggen, zodat zijn naam door zo’n bewijs van goedheid geheiligd wordt?

Hier is het de satan natuurlijk om te doen als hij de kinderdoop met zoveel geweld aanvalt: dat dit bewijs van Gods genade van ons wordt afgepakt en de belofte die door de kinderdoop voor ons zichtbaar wordt, uiteindelijk verdwijnt. En dat zou niet alleen een goddeloze ondankbaarheid veroorzaken tegenover Gods barmhartigheid. Het zou ons ook laks maken in het onderwijzen van onze kinderen in vroomheid. Immers, als we eraan denken dat onze kinderen vanaf hun geboorte door God meteen als zijn kinderen beschouwd worden, vormt deze prikkel voor ons een sterke aansporing om hen op te voeden in een ernstige vrees voor God en in het zich houden aan de wet. Als we Gods vrijgevigheid niet uit kwade opzet willen verduisteren, moeten we Hem dus onze kinderen aanbieden. Hij heeft hun een plaats toegekend tussen zijn vrienden en gezinsleden, dat wil zeggen: tussen de leden van zijn kerk.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in