4.16.30 – Waarom kinderen niet aan het avondmaal mogen

0
2463

Ten slotte werpen mijn tegenstanders tegen dat er niet meer reden is om aan kinderen de doop te bedienen dan het avondmaal van de Heer. En het avondmaal wordt hun niet toegestaan.

Alsof de Schrift op dat punt geen heel groot verschil maakt! Weliswaar liet men in de oude kerk wel vaak kinderen toe aan het avondmaal. Dat blijkt uit wat Cyprianus en Augustinus schrijven. Maar die gewoonte is terecht afgeschaft. Want als we kijken wat het specifieke karakter van de doop is, dan is dat natuurlijk een bepaalde toegang en als het ware een inwijding waardoor wij worden toegevoegd aan Gods volk. Het is een teken van onze geestelijke nieuwe geboorte waardoor wij opnieuw geboren worden als kinderen van God. Het avondmaal echter is bedoeld voor degenen die al wat ouder zijn. Die de prille kindertijd te boven zijn en al geschikt zijn voor vast voedsel.

Dit onderscheid wordt in de Schrift heel duidelijk aangewezen. Want de Heer maakt in de Schrift voor de doop geen onderscheid qua leeftijd. Maar het avondmaal biedt Hij niet aan zodat iedereen daar op dezelfde manier deel aan mag hebben. Nee, alleen degenen die in staat zijn het lichaam en bloed van de Heer te onderscheiden, hun eigen geweten te onderzoeken, de dood van de Heer te verkondigen en over de kracht daarvan na te denken.

Willen we nog iets duidelijkers dan wat de apostel Paulus leert als hij waarschuwt dat ieder zichzelf moet toetsen en onderzoeken en dan pas van dit brood mag eten en uit deze beker mag drinken? Er moet dus een onderzoek aan voorafgaan. En het heeft geen zin om dat te verwachten van kinderen. Ook zegt Paulus dat als je eet zonder dat je het waard bent, je jezelf een oordeel eet en drinkt omdat je het lichaam niet onderscheidt. 1 Korinthiërs 11:28-29 Als je het alleen waard bent om deel te nemen aan het avondmaal als je de heiligheid van Christus’ lichaam kunt onderscheiden zoals het hoort, waarom zouden we onze prille kinderen dan als levendmakend voedsel vergif geven?

Wat kunnen we zeggen van het gebod van de Heer? ‘Jullie moeten dit doen ter herinnering aan Mij.’ Lucas 22:19 En wat van wat de apostel Paulus daar verder van afleidt? ‘Telkens als jullie dit brood eten, moeten jullie de dood van de Heer verkondigen, totdat Hij komt.’ 1 Korinthiërs 11:25-26 Hoe kunnen we van kinderen eisen dat ze denken aan iets waar ze nog nooit enig besef van gehad hebben? Hoe kunnen we van hen eisen dat ze het kruis van Christus prediken, als ze de kracht en de zegen daarvan nog niet kunnen begrijpen?

Bij de doop wordt van al deze dingen niets voorgeschreven. Daarom is er een heel groot verschil tussen deze twee tekenen. En dat zien we ook bij dezelfde tekenen tijdens het Oude Testament. Zoals bekend correspondeert de besnijdenis met onze doop. Die was wel voor kinderen bestemd. Maar bij het pascha, waar het avondmaal nu voor in de plaats gekomen is, werden niet alle mogelijke gasten toegelaten, zonder onderscheid. Nee, je kon er pas van eten zoals het hoorde, als je in staat was te vragen wat het betekende.

Als mijn tegenstanders nog een greintje gezond verstand over hadden, zouden ze dan zo blind zijn in een kwestie die zo duidelijk voor de hand ligt?

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in