4.16.28 – Het zendingsbevel gaat niet over kleine kinderen

0
245

Deze onweerlegbare argumentatie, waar mijn tegenstanders zo sterk op vertrouwen, lijkt nu al een beetje te wankelen. Maar de waarheid vindt voldoende bescherming in eenvoud. Daarom wil ik niet ontkomen dankzij zulke onbeduidende scherpzinnigheden. Ze moeten dus een grondig antwoord krijgen.

4.16.28 – Het zendingsbevel gaat niet over kleine kinderen

Christus geeft hier vooral een gebod voor het prediken van het evangelie. De doop voegt hij daar als bijlage aan toe. Bovendien spreekt Hij over de doop alleen voor zover de bediening daarvan ondergeschikt is aan de onderwijstaak. Want Christus zendt de apostelen erop uit om aan alle volken op aarde het evangelie te verkondigen. Met de leer van het behoud moeten ze van alle kanten mensen die eerst verloren waren, verzamelen in zijn koninkrijk. Maar wie zijn die mensen? Of wat voor mensen zijn dat? Natuurlijk gaat het alleen over degenen die in staat zijn de leer aan te nemen.

Vervolgens voegt Christus eraan toe dat zulke mensen, als ze onderwijs gekregen hebben, gedoopt moeten worden. En daarbij geeft Hij deze belofte: degenen die tot geloof komen en gedoopt worden, zullen gered zijn. Staat er in al deze woorden eigenlijk wel één lettergreep over kleine kinderen? Dus met wat voor argumenten kunnen ze ons dan aanvallen? Volwassenen moeten eerst onderwijs krijgen om ze tot geloof te brengen en mogen pas daarna gedoopt worden. En dus is het niet toegestaan om kinderen te laten delen in de doop? Ook al zouden ze zich inspannen tot ze eraan kapot gaan, dan nog kunnen ze op basis van deze passage niets anders aantonen dan dat bij degenen die ernaar kunnen luisteren, eerst het evangelie gepredikt moet worden en dat ze dan pas gedoopt mogen worden. Want het gaat alleen over zulke mensen. Laten mijn tegenstanders op basis hiervan maar een blokkade opwerpen om kinderen van de doop af te houden, als ze dat kunnen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in