4.16.27 – Het zendingsbevel geeft geen norm voor de volgorde van geloof en doop

0
24

Maar mijn tegenstanders pochen dat hun sterkste bolwerk de instelling van de doop zelf is. Die halen ze uit het laatste hoofdstuk van Mattheüs. Daar stuurt Christus zijn apostelen erop uit. En dan geeft Hij hun twee bevelen. Het eerste gaat over het onderwijs en het tweede over de doop.1 En dat knopen zij vast aan deze woorden uit het laatste hoofdstuk van Marcus: ‘Wie tot geloofd komt en gedoopt wordt, zal gered worden.’2 Zij zeggen: ‘Waarom zoeken we nog verder? De woorden van de Heer zeggen duidelijk dat je eerst moet onderwijzen en dan pas dopen. Zijn woorden zetten de doop op de tweede plaats, na het geloof. En de Heer Jezus heeft van die volgorde ook zelf een bewijs gegeven. Want Hij wilde pas gedoopt worden toen Hij dertig jaar oud was.’

Maar op hoeveel manieren, goede God, verstrikken zij zich hier en verraden ze hun domheid! Want ze vergissen zich al heel erg kinderachtig als de instelling van de doop uit die passages halen. Christus heeft zijn apostelen immers vanaf het begin van zijn prediking bevolen om te dopen. Er is dus geen reden om te beweren dat we uit die twee passages de wet en regel voor de doop moeten halen, alsof die de eerste instelling van de doop bevatten.

Maar zelfs al vergeven we hun deze dwaling, hoe overtuigend is hun argumentatie dan nog? Als ik een uitvlucht zou willen zoeken, dan ligt er niet één schuilhoek voor mij open, maar een heel veld ligt voor mij uitgestrekt, waar ik kan ontkomen. Immers, zij staan zo nadrukkelijk op de volgorde van de woorden, dat ze beweren dat je eerst moet prediken vóórdat je doopt en eerst moet geloven vóórdat je gedoopt wilt worden. Want er staat: ‘Ga heen, predik en doop,’ en ook: ‘Wie tot geloof komt en gedoopt wordt.’3 Maar waarom zou ik op mijn beurt dan niet mogen zeggen dat je mensen eerst moet dopen, vóórdat je hun leert om zich te houden aan wat Christus bevolen heeft? Want er staat immers: ‘Doop hen en leer hun zich te houden aan alles wat ik jullie geboden heb.’4

Hetzelfde hebben we ook gezien bij de hierboven aangehaalde uitspraak van Christus over de nieuwe geboorte door water en Geest.5 Want als je dit opvat zoals zij eisen, betekent dat natuurlijk dat de doop voorafgaat aan de geestelijke nieuwe geboorte. Want het water wordt het eerst genoemd. Christus leert immers niet dat we opnieuw geboren moeten worden uit Geest en water, maar uit water en Geest.

1Mattheüs 28:19

2Marcus 16:16

3Marcus 16:15-16

4Mattheüs 28:19-20

5Johannes 3:5

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in