4.16.22 – De troost van de kinderdoop voor de kinderen zelf

0
354

Volgens mij is er nu niemand meer die niet duidelijk ziet dat al dit soort argumenten enkel de Schrift verdraaien. De overige argumenten die hieraan verwant zijn, zullen we in het kort langslopen.

Mijn tegenstanders werpen tegen dat de doop gegeven wordt voor vergeving van zonden. Als dit wordt toegeven, zal dat mijn opvatting sterk steunen. Want we worden als zondaren geboren. Daarom hebben we vanaf de moederschoot al vergeving en genade nodig. Bovendien, snijdt God voor deze leeftijd de hoop op barmhartigheid niet af. Sterker nog, Hij maakt die juist zeker. Het teken heeft veel minder waarde dan de inhoud zelf. Waarom zouden we het teken dan wegnemen? Het wapen dat zij tegen mij in stelling proberen te brengen, keer ik dus zo om tegen henzelf: kleine kinderen krijgen vergeving van hun zonden. Dus mogen we hen niet beroven van het teken.

Mijn tegenstanders komen ook aanzetten met deze woorden uit de brief aan de Efeziërs: de Heer heeft de kerk gereinigd met het waterbad in het Woord van het leven. Efeziërs 5:26 Er kan niets aangehaald worden dat zo geschikt is om hun dwaling te weerleggen. Want het levert ons een gemakkelijker bewijs op: als Christus wil dat de doop getuigt van de afwassing waarmee Hij zijn kerk reinigt, dan lijkt het niet juist dat die afwassing daar niet van getuigt bij kleine kinderen. Die worden immers terecht ook bij de kerk gerekend. Want ze worden erfgenamen genoemd van het hemelse koninkrijk. Mattheüs 19:14 Paulus omvat immers heel de kerk als hij zegt dat ze gereinigd is met het waterbad.

En ergens anders zegt Paulus dat we door de doop worden geënt in Christus’ lichaam. 1 Korinthiërs 12:13 Christus telt kleine kinderen mee met zijn ledematen. Dus concluderen wij op basis van wat Paulus zegt dat ze gedoopt moeten worden, om te voorkomen dat ze van Christus’ lichaam worden afgescheurd.

Kijk eens hoe sterk de aanval is die mijn tegenstanders met zoveel oorlogstuig doen op de burcht van ons geloof!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in