Insitutie Boek 4 – De genademiddelen 4.16 – De kinderdoop 4.16.20 – Het gaat bij de kinderdoop om toekomstig berouw en geloof

4.16.20 – Het gaat bij de kinderdoop om toekomstig berouw en geloof

Maar mijn tegenstanders blijven stevig vasthouden aan hun standpunt. Daarom voegen ze eraan toe dat de doop een sacrament is van berouw en geloof. En van die twee valt in de prille kindertijd nog niets te merken. Daarom moet je ervoor oppassen dat de betekenis van de doop niet leeg en nutteloos gemaakt wordt als je kleine kinderen toestaat erin te delen.

Echter, deze wapens worden meer tegen God gericht dan tegen ons. Immers, dankzij vele Schriftbewijzen is het volkomen zeker dat ook de besnijdenis een teken van berouw was. Bovendien noemt Paulus de besnijdenis een zegel van de rechtvaardigheid door geloof. Romeinen 4:11 Dan moet je dus God zelf ter verantwoording roepen waarom Hij bevolen heeft dat de besnijdenis in de lichamen van kleine kinderen gegraveerd moest worden. Want de doop en de besnijdenis hebben dezelfde inhoud. Daarom kunnen mijn tegenstanders de besnijdenis niets toestaan zonder dat ook aan de doop toe te staan. Als ze hun heil zoeken in de gewone uitvlucht dat de kinderlijke leeftijd geestelijke kinderen symboliseerde, dan heb ik hun die weg al versperd.

Volgens mij is er niets absurds aan dat, als God kinderen laat delen in de besnijdenis als sacrament van berouw en geloof, zij nu ook delen in de doop. Tenzij je openlijk tekeer wilt gaan tegen wat God bepaald heeft. Maar net als in al Gods daden schittert ook in dit besluit voldoende wijsheid en rechtvaardigheid om de tegenwerkingen van de goddelozen af te weren. Op het moment dat de kinderen besneden werden, begrepen ze met hun verstand weliswaar niet wat de bedoeling van dat teken was. Maar toch werden ze echt besneden om hun bedorven en besmeurde natuur te doden. Later, als ze volwassen waren, moesten ze daarover na gaan denken. Kortom, dit bezwaar kan gemakkelijk hiermee weerlegd worden: kinderen worden gedoopt voor toekomstig berouw en toekomstig geloof. Want ook al zijn die nu nog niet in hen gevormd, van beide bevatten ze dankzij het verborgen werk van de Geest al wel het zaad.

Dit antwoord haalt in één keer alles onderuit wat mijn tegenstanders tegen mij in stelling brengen wat ze afleiden van de betekenis van de doop. Bijvoorbeeld de eretitel waar Paulus de doop mee tooit als hij die het bad van de nieuwe geboorte en van de vernieuwing noemt. Titus 3:5 Zij concluderen daaruit dat je de doop alleen mag geven aan degenen die voor beide dingen geschikt zijn. Maar daar kan ik van de andere kant weer tegen inbrengen dat ook de besnijdenis de nieuwe geboorte aanduidde en dan dus ook alleen gegeven had mogen worden aan wie opnieuw geboren was. Maar dan veroordelen we wat God bepaald heeft. Zoals ik dus al meerdere keren aangestipt heb, alle argumenten die de neiging hebben de besnijdenis aan het wankelen te brengen, hebben geen enkele waarde om de doop te bestrijden.

En mijn tegenstanders kunnen ook niet ontsnappen als ze zeggen dat alles wat op Gods gezag gebaseerd is, vast en zeker is, zelfs als we niet begrijpen waarom, maar dat we die eerbied niet hoeven te hebben voor de kinderdoop en andere zulke dingen, omdat die ons niet expliciet door Gods Woord geboden worden. Want ze lopen altijd vast in deze logica: Gods gebod over het besnijden van kleine kinderen was óf legitiem, zodat je er niets tegenin kunt brengen, óf je kunt er kritiek op hebben. Als er niets mis mee en niets absurds aan was, dan kun je ook niets absurds aanwijzen in de praktijk van de kinderdoop.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.