4.16.18 – Christus was vanaf zijn vroegste kindertijd geheiligd

0
237

En inderdaad is Christus vanaf zijn vroegste kindertijd geheiligd om in zichzelf uit elke leeftijd, zonder onderscheid, zijn uitverkorenen te heiligen. Want om de schuld uit te wissen van ongehoorzaamheid die in ons vlees begaan was, heeft Hij datzelfde vlees aangenomen om omwille van ons en in onze plaats een volmaakte gehoorzaamheid te bewijzen. En op dezelfde manier is Hij door de Heilige Geest verwekt zodat zijn aangenomen vlees volledig doordrenkt was zijn diens heiligheid, om die ook weer in ons over te gieten. Wij hebben in Christus het volmaaktste voorbeeld van alle genadegaven die God aan zijn kinderen schenkt. Daarom is Hij ook op dit punt voor ons het bewijs dat een kinderlijke leeftijd niet volledig in strijd is met heiliging.

Hoe dan ook, volgens mij staat het buiten kijf dat niemand van de uitverkorenen wordt weggeroepen uit het tegenwoordige leven, zonder eerst geheiligd en door Gods Geest opnieuw geboren te zijn.

Mijn tegenstanders werpen tegen dat de Geest in de Schrift geen andere nieuwe geboorte kent dan uit onvergankelijk zaad, oftewel uit Gods Woord. Maar daarmee leggen zij deze uitspraak van Petrus verkeerd uit. Hij heeft het daarin alleen over de gelovigen die onderwezen waren door de prediking van het evangelie. 1 Petrus 1:23 Ik geef toe dat voor zulke mensen het Woord van de Heer het enige zaad is van de geestelijke nieuwe geboorte. Maar ik ontken dat je daaruit moet concluderen dat kleine kinderen niet door Gods kracht opnieuw geboren kunnen worden. Hij kan net zo gemakkelijk over die kracht beschikken als die voor ons onbegrijpelijk en wonderlijk is. Bovendien zou het nogal onvoorzichtig zijn de Heer het vermogen te ontzeggen om zich op een of andere manier aan kinderen kenbaar te maken.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in