4.16.17 – Ook kleine kinderen kunnen opnieuw geboren worden

0
271

Mijn tegenstanders denken dat ze ook een heel sterk argument aanvoeren waarom kinderen van de doop moeten worden afgehouden, als ze stellen dat kinderen vanwege hun leeftijd nog niet in staat zijn om het mysterie te begrijpen waar de doop voor staat. Dat mysterie is de geestelijke nieuwe geboorte. En die geboorte kan niet plaatsvinden in de vroege kindertijd. Dus concluderen zij dat we hen moeten beschouwen als niets anders dan kinderen van Adam totdat ze opgroeien tot een leeftijd die geschikt is voor de tweede geboorte.

Maar Gods waarheid gaat overal tegen al deze dingen in. Want als we hen tussen de kinderen van Adam moeten laten, laten we hen in de dood. In Adam kunnen we immers alleen maar sterven. Christus beveelt echter dat de kinderen bij Hem gebracht moeten worden. Mattheüs 19:14 Waarom? Omdat Hij het leven is. Hij laat hen dus delen in Hem om hen levend te maken. Terwijl deze mensen hen ondertussen ver wegjagen en naar de dood verwijzen. Ze proberen wel te komen met de uitvlucht dat kleine kinderen nog niet omkomen, alleen omdat we hen als kinderen van Adam beschouwen. Maar die dwaling wordt door de Schrift overduidelijk weerlegt. Want de Schrift verkondigt dat alle mensen in Adam sterven. 1 Korinthiërs 15:22 Dat betekent dus dat er geen hoop op leven overblijft, behalve in Christus. Om erfgenamen van het leven te worden, moeten we dus deel hebben aan Hem. En ergens anders staat geschreven dat we van nature allemaal onderworpen zijn aan Gods woede Efeziërs 2:3 en verwekt zijn in zonde, Psalm 51:7 wat altijd veroordeling betekent. Daarom moeten we eerst verhuizen uit onze natuur. Pas daarna staat de toegang tot Gods koninkrijk voor ons open. En wat kan er duidelijker gezegd worden dan dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen bezitten? 1 Korinthiërs 15:50 Alles wat van ons is, moet dus vernietigd worden. En dat kan niet gebeuren zonder dat we opnieuw geboren worden. Dan zullen we ervaren dat we het koninkrijk bezitten. Kortom, Christus predikt dat Hij het leven is. Johannes 11:25; 14:6 Als Hij daarmee de waarheid spreekt, moeten we in Hem geënt worden om uit de slavernij van de dood verlost te worden.

Maar, zeggen mijn tegenstanders, hoe worden kleine kinderen opnieuw geboren? Ze hebben toch nog geen kennis van goed of kwaad? Mijn antwoord is dat Gods werk, ook al gaat het ons begrip te boven, toch aanwezig is. Verder, ongetwijfeld worden sommige kleine kinderen gered. Maar om gered te worden, moet de Heer hen wel eerst opnieuw geboren laten worden. Dat is volstrekt helder. Want als ze hun aangeboren bederf uit de schoot van hun moeder meenemen, moeten ze gereinigd worden voordat ze worden toegelaten in Gods koninkrijk. Want daar komt niets binnen dat bevlekt of besmeurd is. Openbaring 21:27 David en Paulus verzekeren dat kleine kinderen als zondaren geboren worden. Dan is God dus niet blij met hen en blijft Hij hen haten, tenzij ze gerechtvaardigd worden. En waarom zoeken we nog verder? De rechter zelf verklaart openlijk dat niemand toegang krijgt tot het eeuwige leven, behalve wie opnieuw geboren is. Johannes 3:3

En om dit soort tegensprekers de mond te snoeren, heeft God in Johannes de Doper een bewijs geleverd van waar Hij ook bij anderen toe in staat is: Hij heeft Johannes al in de moederschoot geheiligd. Lucas 1:15 Mijn tegenstanders spelen hier met de uitvlucht dat dit een eenmalige gebeurtenis was en dat dat niet meteen betekent dat de Heer elke keer zo doet met kleine kinderen. Maar daar schieten ze niets mee op. Want dat beweer ik ook niet. Ik wil alleen maar aantonen dat zij Gods macht onterecht en boosaardig beperken tot grenzen waarbinnen zij zich niet laat opsluiten.

Hun andere uitvlucht is even weinig waard. Ze beweren dat de woorden ‘vanaf de moederschoot’ in de Schrift altijd betekent: ‘van jongs af aan.’ Maar je kunt gemakkelijk zien dat de engel iets anders bedoelde toen hij dit aankondigde aan Zacharias: het kind zou al met de Heilige Geest vervuld worden, nog voordat het geboren was. We moeten dus niet proberen God een wet op te leggen dat Hij niet mag heiligen wie Hij wil op de manier waarop Hij Johannes de Doper geheiligd heeft. Want zijn macht is niets verminderd.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in