4.16.10 – Argumenten tegen de kinderdoop

0
785

Dan gaan we nu de argumenten onderzoeken waarmee sommige waanzinnige beesten deze heilige instelling van God blijven aanvallen.

In de eerste plaats merken ze dat de overeenkomst tussen doop en besnijdenis hen te sterk in het nauw brengt, zodat ze klem komen te zitten. Daarom doen ze hun best deze twee tekenen uit elkaar te trekken door zo’n groot onderscheid te maken dat ze niets meer met elkaar gemeen lijken te hebben. Want ze zeggen in de eerste plaats dat deze tekenen verschillende dingen betekenen en in de tweede plaats dat er iets anders bedoeld wordt met de aanduiding ‘kinderen’.

Als ze het eerste willen bewijzen, doen ze net alsof de besnijdenis een teken was van het sterven, niet van de doop. Dit geef ik hun graag toe. Want het is een goede verdediging voor mijn opvatting. Ik gebruik daar geen ander argument voor dan dat de doop en de besnijdenis tekenen zijn van het sterven. Daaruit concludeer ik dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is om voor ons hetzelfde uit te beelden als waar de besnijdenis vroeger voor de Joden het teken van was.

Als ze beweren dat er verschil is in het verbond, hoe barbaars brutaal verscheuren en bederven ze dan de Schrift! En dat doen ze niet met één passage. Nee, ze laten niets ongeschonden. Want ze tekenen de Joden voor ons als zo vleselijk, dat ze meer op beesten lijken dan op mensen: ze zeggen dat het verbond dat God met hen sloot niet verder reikt dan het tijdelijke leven. En dat de beloften die God hun gaf alleen slaan op tegenwoordige en fysieke gaven. Als dit dogma waar is, wat kunnen we dan nog anders zeggen dan dat het Joodse volk een tijdlang verzadigd is met Gods zegeningen – net zoals je een kudde varkens in een hok vetmest – met de bedoeling dat het uiteindelijk voor eeuwig verloren zou gaan? Want zodra wij de besnijdenis aanhalen en de beloften die eraan verbonden waren, antwoorden zij dat de besnijdenis een letterlijk teken was en dat de beloften van de besnijdenis vleselijk waren.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in