4.16.1 – Inleiding

0
448

Echter, in deze tijd hebben sommige waanzinnigen ernstige onrust gewekt in de kerk over de kinderdoop. Ook nu blijven ze tekeergaan. Daarom mag ik niet nalaten hier nog een bijlage toe te voegen om hun waanzin te beteugelen. Misschien is er iemand die vindt dat deze toevoeging te lang is. Maar dan vraag ik hem om te bedenken dat we er veel waarde aan moeten hechten dat bij een belangrijk onderwerp de leer zuiver is en dat er vrede is in de kerk. We moeten er zoveel waarde aan hechten dat we zonder afkeer aannemen wat nuttig is om die twee dingen te bevorderen. Daar komt bij dat ik zal proberen deze uitleg zo op te zetten dat die een grote bijdrage zal leveren om het mysterie van de doop nog duidelijker uit te leggen.

Mijn tegenstanders bestrijden de kinderdoop met een argument dat inderdaad aantrekkelijk lijkt: ze beweren dat de kinderdoop op geen enkele bepaling van God is gebaseerd, maar alleen ingevoerd is dankzij menselijke brutaliteit en een verkeerde hang naar iets nieuws en dat men vervolgens zo dom en overmoedig was om dat gebruik graag te accepteren. Immers, als een sacrament niet gebaseerd is op het vaste fundament van Gods Woord, hangt het maar aan een draadje. Maar stel nu eens dat, als we eens goed naar deze zaak kijken, zal blijken dat Gods heilige bepaling daarmee vals en onterecht gelasterd wordt?

Daarom gaan we om te beginnen uitzoeken hoe de kinderdoop ontstaan is. Als komt vast te staan dat de kinderdoop alleen bedacht is uit menselijke overmoed, dan moeten we de kinderdoop opgeven en de juiste dooppraktijk alleen afmeten aan Gods wil. Echter, als juist bewezen wordt dat de kinderdoop helemaal niet buiten Gods gezag om gaat, dan moeten we oppassen dat we niet aan Gods heilige bepalingen tornen en zo ook niet de persoon zelf beledigen die die bepalingen gegeven heeft.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in