4.15.7 – De doop van Johannes de Doper en vergeving van zonden

0
543

Daaruit blijkt heel zeker dat de bediening van Johannes de Doper volledig dezelfde was als de bediening die later werd opgedragen aan de apostelen. Want de doop wordt geen andere doop als die bediend wordt door andere handen. Nee, als de leer dezelfde is, blijkt daaruit dat de doop dezelfde is. Johannes de Doper en de apostelen stemden overeen in dezelfde leer. Beiden doopten voor berouw, beiden doopten voor vergeving van zonden, beiden doopten in de naam van Christus, bij wie berouw en vergeving van zonden vandaan komen.

Johannes zei dat Christus het lam van God was, dat de zonden van de wereld zou wegdragen. Johannes 1:29 Daarmee maakte hij duidelijk dat Christus een offer was waar God blij mee was, de verzoener van de rechtvaardigheid, de bewerker van de redding. Wat hadden de apostelen nog aan deze belijdenis kunnen toevoegen? Daarom moet niemand in verwarring raken doordat de oude schrijvers hun best doen om de ene doop te onderscheiden van de andere. Want we moeten met hen niet zoveel rekening houden dat de zekerheid van de Schrift daardoor aan het wankelen gebracht wordt.

Immers, wie zou liever naar Chrysostomos luisteren dan naar Lucas? Chrysostomos ontkent dat de doop van Johannes vergeving van zonden bevatte.1 Lucas echter verzekert dat Johannes een doop van berouw predikte voor vergeving van zonden. Lucas 3:3

Ook mogen we de spitsvondige redenering van Augustinus niet accepteren. Hij beweert dat de doop van Johannes alleen hoop gaf op vergeving van zonden, maar dat die pas door de doop van Christus daadwerkelijk kwijtgescholden worden.2 Want de evangelist verklaart duidelijk dat Johannes in zijn doop vergeving van zonden beloofde. Waarom is het dan nodig iets van die lof af te doen? Niets dwingt daar toch toe? Als je in Gods Woord zoekt naar een verschil, zul je niets anders vinden dan dat Johannes doopte in degene die nog moest komen Lucas 3:16 en de apostelen in degene die zich al geopenbaard had. Handelingen 19:4

1Chrysostomos, Homiliae in Matthaeum, 10,1.

2Augustinus, De baptismo contra Donatistas V, 10,12.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in