4.15.3 – De reiniging van de doop geldt voor heel ons leven

0
480

En we moeten ook niet denken dat de doop alleen te maken heeft met het verleden, zodat we voor nieuwe zonden, waar we na onze doop in vallen, nieuwe verzoeningsmiddelen moeten zoeken in een of ander ander sacrament, alsof de kracht van de doop niet langer geldt. Als gevolg van deze dwaling wilden sommigen pas als hun leven echt gevaar liep, ja pas tijdens hun laatste ademtochten, door de doop worden ingewijd. Want dan zouden ze vergeving krijgen voor heel hun leven. De oude bisschoppen varen in hun geschriften heel vaak uit tegen deze verkeerde voorzichtigheid.

Dit moeten we bedenken: op welk moment we ook gedoopt worden, we worden voor eens en voor altijd gewassen en gereinigd voor heel ons leven. Dus telkens als we zondigen, moeten we terugdenken aan onze doop en ons hart wapenen met die herinnering. Dan kunnen we steeds zeker en zonder zorgen zijn wat betreft de vergeving van zonden.

De doop wordt slechts eenmaal bediend en lijkt daarom voorbij te zijn. Toch doen latere zonden de doop niet teniet. Want in de doop wordt ons Christus’ reinheid aangeboden. Die houdt haar kracht altijd. Die wordt nooit verduisterd door vlekken, maar bedekt al ons vuil en wist het af.

Toch mogen we op basis hiervan niet de vrijheid nemen om in de toekomst te gaan zondigen. Dit is ook echt niet bedoeld om ons te leren zo overmoedig te zijn. Nee, dit onderwijs wordt alleen gegeven aan degenen die al gezondigd hebben en dan vermoeid en belast onder hun zonden zuchten. Zij mogen dan iets hebben waarmee ze zich kunnen opbeuren en troosten, zodat ze niet in verwarring en wanhoop neerstorten.

Paulus zegt dat Christus onze verzoener is geworden om eerdere zonden te vergeven. Romeinen 3:25 Daarmee ontkent hij niet dat we in Hem continu en ononderbroken vergeving van zonden krijgen, tot de dood toe. Nee, hij geeft aan dat Christus door de Vader alleen gegeven is aan ellendige zondaren die, gebrandmerkt door hun geweten, zuchten om de dokter. Hun wordt Gods barmhartigheid aangeboden. Degenen die het niet krijgen van straf als een aanleiding en vrijbrief willen nemen om te zondigen, doen niets anders dan Gods woede en oordeel over zich afroepen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in