4.15.18 – Paulus doopte niet voor een tweede keer

0
899

Maar de wederdopers denken dat ze ons met een vreselijk wapen te lijf gaan als ze zich erop beroepen dat Paulus degenen die al een keer gedoopt waren met de doop van Johannes de Doper, opnieuw doopte. Handelingen 19:2-7 Ik heb toegegeven dat de doop van Johannes volledig dezelfde doop was als onze doop. Toch werden zij, die eerst verkeerd onderwezen waren, opnieuw gedoopt in het juiste geloof, toen ze dat geloof hadden leren kennen. Maar dan moeten we dus een doop zonder de ware leer als waardeloos beschouwen. En dan moeten ook wij opnieuw gedoopt worden in de ware godsdienst die we nu pas hebben leren kennen.

Sommigen denken dat er een of andere valse imitator geweest was, die hen door de eerste doop had ingewijd in loos bijgeloof. Deze gissing maken ze blijkbaar op grond van het feit dat die leerlingen erkennen dat ze helemaal niets weten over een Heilige Geest. Johannes de Doper zou hen daarover nooit in onwetendheid hebben laten blijven. Maar het is niet waarschijnlijk dat de Joden helemaal niets over de Geest zouden hebben geweten, zelfs al waren ze nooit gedoopt. De Geest wordt door zoveel Schriftbewijzen bekendgemaakt. Dus dat ze antwoorden dat ze niet weten dat er een Geest is, moeten we anders opvatten. Het is alsof ze zeggen dat ze nog niet gehoord hadden dat de gaven van de Geest, waar Paulus hen naar vroeg, al aan Christus leerlingen gegeven waren.

Nu geef ik toe dat het de echte doop van Johannes geweest was en dat dat dezelfde doop was als de doop van Christus. Maar ik ontken dat ze opnieuw gedoopt zijn. Wat betekenen dan de woorden: ‘Ze werden gedoopt in de naam van Jezus’? Sommigen leggen ze zo uit dat Paulus hen alleen onderwees in de zuivere leer. Maar ik vat ze liever eenvoudiger op, dat er de doop van de Heilige Geest mee bedoeld wordt: de zichtbare gaven van de Geest die gegeven worden door handoplegging. Want het is niet nieuw dat die worden aangeduid met het woord ‘doop’. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de apostelen zich op de pinksterdag de woorden van de Heer herinnerden over de doop met vuur en de Geest. Handelingen 1:5 En Petrus vertelt dat diezelfde woorden hem weer in herinnering kwamen toen hij zag welke gaven er uitgestort werden op Cornelius en zijn gezin en huisgenoten. Handelingen 11:16

En dat is niet in strijd met wat er later aan wordt toegevoegd: ‘Toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen.’ Want Lucas vertelt niet twee verschillende dingen, maar volgt de manier van vertellen die gebruikelijk was bij de Hebreeën. Zij noemden eerst de kern waar het om ging en legden het dan verder uit. Dat kan ieder zelf opmaken uit de context. Want hij zegt: ‘Toen ze dit gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen.’ Die laatste woorden beschrijven wat voor doop het was.

Als de eerste doop door onwetendheid geschonden wordt, zodat die onwetendheid gecorrigeerd moet worden door een tweede doop, dan hadden de apostelen als allereersten opnieuw gedoopt moeten worden. Want na hun doop proefden ze drie jaar lang nauwelijks iets van de zuivere leer. En hoe zouden wij dan ooit genoeg rivieren hebben om net zoveel onderdompelingen te herhalen als er elke dag dankzij de barmhartigheid van de Heer weer punten van onwetendheid in ons gecorrigeerd worden?

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in