4.15.10 – De doop en de erfzonde

0
506

Nu is wel duidelijk hoe onjuist de leer is van sommigen lang geleden en waar anderen nog steeds aan vasthouden: door de doop zouden we verlost en bevrijd worden van de erfzonde en van het bederf dat zich vanaf Adam heeft voortgeplant in heel zijn nageslacht. Door de doop zouden we hersteld worden in dezelfde rechtvaardigheid en zuivere natuur als Adam gehouden zou hebben als hij overeind was gebleven in de ongeschonden toestand waarin hij in het begin geschapen was.

Immers, wie zoiets leert, heeft nooit begrepen wat de erfzonde, wat de oorspronkelijke rechtvaardigheid en wat de genade van de doop eigenlijk inhoudt. Ik heb eerder al uitgelegd dat de erfzonde de slechtheid en het bederf is van onze natuur, die ons in de eerste plaats schuldig stelt voor Gods woede en er in de tweede plaats ook voor zorgt dat wij dingen doen die de Schrift ‘daden van het vlees’ noemt. Galaten 5:19 Daarom moeten we goed letten op deze twee verschillende punten.

In alle onderdelen van onze natuur zijn we zo aangetast en bedorven dat we alleen daarom al voor God terecht veroordeeld zijn. Want Hij kan nergens anders blij mee zijn dan met rechtvaardigheid, onschuld en reinheid. Sterker nog, zelfs kleine kinderen dragen hun veroordeling vanaf de moederschoot al met zich mee. Want ook al hebben ze nog geen vruchten voortgebracht van hun onrechtvaardigheid, toch dragen ze het zaad daarvan al in zich. Eigenlijk is heel hun aard zaad van de zonde. Daarom kan het niet anders of God haat hen en vindt hen weerzinwekkend.

Maar de gelovigen krijgen door de doop de zekerheid dat deze veroordeling van hen is weggerukt. Want zoals ik gezegd heb, de Heer belooft ons door dit teken dat alles ons volledig vergeven is, zowel de schuld die ons moest worden aangerekend als de straf die we vanwege onze schuld hadden moeten betalen.

De gelovigen krijgen ook rechtvaardigheid in handen, maar dan een rechtvaardigheid die Gods volk in dit leven in handen kan krijgen: alleen door toerekening. Door zijn barmhartigheid beschouwt de Heer hen als rechtvaardig en onschuldig.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in