4.15.13 – De doop als belijdenis

0
475

Dan hoe de doop ons helpt om ons geloof te belijden voor mensen. De doop is een kenteken waardoor wij openlijk belijden dat we meegeteld willen worden met Gods volk. Met de doop verklaren we dat we met alle christenen overeenstemmen in het dienen van de enige God en in de ene godsdienst. Kortom, door de doop bevestigen we in het openbaar dat we geloven, zodat niet alleen ons hart Gods lof ademt, maar ook onze tong en alle ledematen van ons lichaam die lof verkondigen op alle manieren waarop ze zich kunnen uiten. Want zoals het hoort, wordt alles wat we hebben, gebruikt om Gods glorie te dienen. Daar hoort alles vol van te zijn. En zo worden anderen door ons voorbeeld aangespoord om net zo ijverig te zijn.

Dat bedoelde Paulus toen hij de Korinthiërs vroeg of ze niet in Christus’ naam gedoopt waren. 1 Korinthiërs 1:13 Daarmee gaf hij aan dat ze juist doordat ze in Christus’ naam gedoopt waren, zich aan Hem gewijd hadden, aan Hem trouw gezworen hadden en voor de mensen verklaard hadden dat ze hun vertrouwen op Hem stelden. Dus als ze de belijdenis die ze bij de doop gedaan hadden, niet wilden verloochenen, konden ze niemand anders meer belijden dan Christus alleen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in