4.15.1 – De betekenis van de doop

0
575

De doop is het teken van de inwijding waardoor wij worden opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Geënt in Christus worden we dan als een van Gods kinderen beschouwd. En dit is het doel waarvoor God ons de doop gegeven heeft – het doel dat voor alle mysteries hetzelfde is, zoals ik geleerd heb: in de eerste plaats als bewijs van ons geloof voor Hem en in de tweede plaats als belijdenis voor de mensen. Wat die beide bedoelingen inhouden, zal ik nu een voor een uitleggen.

De doop levert ons geloof drie dingen op. Ook die moeten we een voor een behandelen. Het eerste is dat de Heer ons de doop presenteert als teken en bewijs van onze reiniging. Of – om beter uit te leggen wat ik bedoel – als een verzegeld document waarmee Hij ons wil verzekeren dat al onze zonden weggedaan, doorgestreept en uitgewist zijn. En wel zo dat ze Hem nooit meer onder ogen kunnen komen en nooit meer genoemd of aangerekend zullen worden. Want Hij wil dat ieder die tot geloof gekomen is, gedoopt wordt zodat zijn zonden vergeven zijn.

Er zijn mensen die denken dat de doop alleen maar een merkteken of een herkenningsteken is waarmee wij onze godsdienst belijden voor mensen. Net zoals soldaten de kentekenen van hun bevelhebber dragen als herkenningsteken om aan te geven dat ze onder hem dienen. Maar zij houden geen rekening met het belangrijkste van de doop. Het belangrijkste is dat we de doop moeten ontvangen met de belofte dat ieder die tot geloof gekomen en gedoopt is, gered zal worden. Marcus 16:16

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in