4.14.22 – Doop en avondmaal

0
386

Wat betreft onze sacramenten: die bieden ons Christus nog duidelijker aan. Want Hij is duidelijker aan de mensen geopenbaard sinds de Vader Hem echt gegeven heeft zoals Hij beloofd was. De doop verzekert ons dat we gereinigd en gewassen zijn. Het avondmaal verzekert ons dat we verlost zijn. In het water wordt het wassen afgebeeld en in het bloed de genoegdoening. Die twee dingen vinden we in Christus. Zoals Johannes zegt: Hij is gekomen in water en bloed. Dat wil zeggen: om te reinigen en te verzoenen. Ook Gods Geest is daar getuige van. Ja, deze drie getuigen samen: water, bloed en de Geest. 1 Johannes 5:6-8 Water en bloed getuigen van de reiniging en de verlossing. Maar de Geest is de belangrijkste getuige. Die zorgt ervoor dat we vast op dit getuigenis vertrouwen.

Dit verheven mysterie is heel mooi voor ons zichtbaar gemaakt in Christus’ kruis, toen er water en bloed uit zijn heilige zijde stroomden. Johannes 19:34 Terecht heeft Augustinus dit de bron van onze sacramenten genoemd.1

Toch moet ik die sacramenten nog iets uitgebreider behandelen. Als je de tijden met elkaar vergelijkt, is er geen twijfel aan dat ook de genade van de Geest zich nu royaler laat zien. Want die heeft te maken met de glorie van Christus’ koninkrijk. Dat kunnen we opmaken uit veel passages, vooral uit Johannes 7. Johannes 7:8-9; 7:38-39

In die betekenis moeten we de uitspraak van Paulus opvatten dat er onder de wet schaduwen waren, maar dat in Christus de werkelijkheid is. Kolossenzen 2:17 Hij zegt dat niet omdat hij wil proberen de genadebewijzen onderuit te halen waarin God zich in het verleden als betrouwbaar wilde laten zien aan de aartsvaders, net zoals Hij dat tegenwoordig aan ons doet in doop en avondmaal. Nee, Paulus wil met deze vergelijking laten zien hoeveel wij gekregen hebben. Want dan hoeft niemand het vreemd te vinden dat door Christus’ komst de rituelen van de wet zijn afgeschaft.

1Augustinus, In Ioannis euangelium tractatus, 15,8 en 120,2.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in