4.13.6 – Legitieme geloften

0
238

Nu is het ook niet moeilijk meer om hieruit af te leiden hoe we over geloften in het algemeen moeten denken. Alle gelovigen hebben één zelfde gelofte. Die hebben we gedaan bij de doop. En door onderwijs in de christelijke leer en door gebruik te maken van het avondmaal bevestigen en ratificeren we die als het ware. Want de sacramenten zijn net schriftelijke overeenkomsten waarin de Heer ons zijn barmhartigheid en daarmee het eeuwige leven geeft en wij van onze kant beloven dat we Hem zullen gehoorzamen.

Dit is de formulering van deze geloften, of in elk geval komt die in de kern hierop neer: we zweren de duivel af en wijden ons in slavernij aan God om zijn heilige geboden te gehoorzamen en niet te luisteren naar de slechte begeerte van ons vlees. Deze gelofte wordt ondersteund door bewijzen uit de Schrift. Daarom mogen we er niet aan twijfelen dat deze gelofte heilig en gezond is.

Daarbij vormt het geen bezwaar dat het in dit leven niemand lukt om volmaakt de wet te gehoorzamen, zoals God van ons eist. Want deze gelofte is onderdeel van het genadeverbond, samen met de vergeving van zonden en de Geest van de heiliging. Daarom gaat de belofte die we hier doen gepaard met smeken om vergeving en vragen om hulp.

Als we speciale geloften beoordelen, moeten de drie bovengenoemde normen in gedachten houden. Op basis daarvan kunnen we bij elke gelofte gemakkelijk beoordelen wat voor gelofte het is. Toch moet je niet denken dat ik geloften waarvan ik verzeker dat ze heilig zijn, zo sterk aanbeveel dat ik zou willen dat je elke dag zulke geloften doet. Ik durf niets voorschrijven over het aantal of de tijdsduur. Maar als je naar mijn advies luistert, zul je slechts zelden en tijdelijk geloften doen. Want als je steeds weer veel geloften doet, zal door de herhaling de godsdienstige waarde ervan afnemen en kom je gemakkelijk tot bijgeloof. Als je je bindt aan een gelofte voor altijd zul je je er met grote moeite of met tegenzin aan houden. Misschien waag je het uiteindelijk zelfs om je gelofte te breken, omdat je het na al die tijd zat bent.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in