4.13.19 – Geen jonge vrouwen

0
265

En hoe is het mogelijk dat men deze passage van Paulus op nonnen laat slaan? Diaconessen werden immers niet gekozen om met zingen of onverstaanbaar mompelen God te strelen en de rest van de tijd door te brengen met nietsdoen. Nee, ze moesten de openbare bediening van de kerk aan de armen uitvoeren en zich zo ijverig en zorgvuldig mogelijk wijden aan de plichten van liefde. De gelofte om ongetrouwd te blijven, deden ze niet om God een of andere dienst te bewijzen door zich te onthouden van een huwelijk. Nee, ze deden die gelofte om zo extra geschikt te zijn om hun taak uit te voeren. Bovendien deden ze hun gelofte niet aan het begin van hun tijd als maagd of nog in de bloei van hun leven. Dan zouden ze er te laat achter kunnen komen in welk gevaar ze zich gebracht zouden hebben. Nee, pas als ze alle gevaren overwonnen leken te hebben, dan pas deden ze een belofte die even veilig als heilig was.

Maar ik wil niet te veel nadruk leggen op de eerste twee punten. Daarom zeg ik dat het niet was toegestaan om jonge vrouwen toe te laten tot het doen van de gelofte van onthouding, voordat ze zestig jaar oud waren. Want de apostel laat alleen vrouwen van zestig jaar toe. Jongere vrouwen beveelt hij om te trouwen en kinderen te baren. Dus valt het op geen enkele manier te verontschuldigen dat men er eerst twaalf, toen twintig en later dertig jaar afgetrokken heeft. En het is helemaal onacceptabel dat arme meisjes, nog voordat ze gezien hun leeftijd zelfkennis of levenservaring kunnen hebben, er niet alleen maar door bedrog, maar zelfs met geweld en bedreigingen toe gedwongen worden deze vervloekte strikken om te doen.

Ik ga geen moeite doen om de twee andere beloften, van armoede en gehoorzaamheid, te bestrijden. Ik zeg alleen: ze zijn niet alleen verwikkeld in allerlei vormen van bijgeloof. Nee, zoals de zaken er tegenwoordig voor staan, lijken ze er speciaal voor bedoeld dat degenen die deze beloften doen, met God en mensen een spelletje spelen. Maar ik wil niet de indruk wekken dat ik kwaadaardig elk puntje afzonderlijk wil aanvallen. Daarom zullen we maar tevreden zijn met de algemene weerlegging die ik hierboven gegeven heb.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in